×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

- Unngå bifangst av makrellstørje

De siste dagene har det blitt tatt flere makrellstørjer som bifangst under makrellfisket. Fiskeridirektoratet ber nå fiskerne treffe tiltak for å unngå dette.

Denne ekslusive fisken vil direktoratet at du unngår å fange. 

Fiskeridirektoratet ber i en pressemelding om at fartøy som deltar i fiskeri der makrellstørje kan forekomme som bifangst må være oppmerksomme og søke å unngå slik bifangst.

-        De siste dagene har fiskerimyndighetene fått meldinger om at det er tatt makrellstørje som bifangst i fisket etter makrell og hestmakrell. Det er i utgangspunktet forbudt å fiske makrellstørje, men fangst av makrellstørje i fisket etter andre arter kan forekomme. Det er viktig at bifangst av levende eller levedyktig makrellstørje settes ut igjen. Død eller døende bifangst skal tas med til land.

Direktoratet skriver at dersom du skulle få bifangst av makrellstørje er det viktig at du husker på følgende:

* Fangsten av makrellstørje skal registreres inn i det elektroniske rapporteringssystemet (ERS) på lik linje med annen fangst i henhold til forskrift om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy (J-117-2015).

* Fartøyet må så tidlig som mulig kontakte Fiskeridirektoratets FMC og informere om at det har fått bifangst av makrellstørje.

* Om mulig må fartøyet også informere om hvor makrellstørjen skal landes. Grunnen til dette er at Fiskeridirektoratet må ha en inspektør på plass når makrellstørjen landes. Videre kan landing i utgangspunktet kun skje i utpekte havner.

* Dersom makrellstørje skal omsettes må det fylles ut et eget ICCAT fangstsertifikat. Omsetning uten slikt sertifikat er ikke tillatt.

I all hovedsak er det informasjon om fartøyet og makrellstørjen (vekt) som skal fylles ut, samt informasjon om hvem som er kjøper av makrellstørjen.

Fangstsertifikatet må godkjennes av Fiskeridirektoratet og direktoratet vil bistå fartøy ved utfylling av skjemaet.

På forsiden nå