Kyst og Fjord

Unngår konkurs etter Nesviks snuoperasjon

Men refser egne organisasjoner.

Glad for et eierskapsmodellen ikke endres.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Av Inge Bjørn Hansen

Ta skyhøye lån og kjøpe kvoter, eller avvikle og selge? Det var problemstillingen Frode Lyngedal og kompanjongene stod overfor da Fiskeridepartementet før nyttår sluttet seg til et forslaget fra Fiskeridirektoratet om ny eierskapsmodell for Åpen Gruppe. Da meldingen i går kom om at fiskeriminister Harald T. Nesvik hadde gjort om denne beslutningen og valgt å beholde samme modell som for 2018 i alle fall ut 2019 kunne kjøllefjordingene puste lette ut, og til og med tillate seg en liten jubel.

 – Det er bare på rose fiskeriministeren for at han valgte å høre på grasrota i stedet for å  blindt følge direktoratets forsalg. Et forslag som ville ført oss rett ut av fiskeriene og inn i konkursen, sier Lyngedal.

Han er ikke like fornøyd med fiskeriorganisasjonens opptreden i denne saken.

 – Både Norges Fiskarlag og Norges Kystfiskarlag bør gå i seg selv etter denne saken. Vel nok har de den siste tiden etter å ha sett reaksjonene fra fiskere og eiere landanlegg sett hva de har sagt ja til tidligere. Når meldingen kom før jul om at ny eierskapsmodell var på vei så sluttet de seg ukritisk til den. Jeg tror de skal være mer varsom neste gang hvis de ønsker å beholde medlemmene sine. Det er tross alt medlemmenes ærend de skal løpe, ikke Fiskeridirektoratets, sier Lyngedal videre.

 

Opprettet 30.01.2019 07:16. Sist oppdatert 01.02.2019 08:04

Kommenter via Facebook

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS