×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Utenlandske fartøy fisker over grensen

«Det foregår hvitvasking av fisk», konkluderes det i Kystvaktas årsrapport. Og de kan ingenting gjøre med det.

Manglende ressurser, blant annet på helikopter, gjør at kystvakta noen ganger bare må se på at utenlandske fiskefartøy tar for seg 

Selv om den norske Kystvakta vet at EU-fiskere fanger ulovlig fisk i norsk økonomisk sone, har de ingen mulighet til å gripe inn. Det fremkommer i Kystvaktas siste årsrapport.

I årsrapporten som ABC Nyheter har fått innsyn i (datert 25. februar) heter det at utfordringene for fisket i Nordsjøen «er ulovlig utkast, innblanding av fisk under minstemål og at det foregår hvitvasking av fisk fra Norges økonomiske sone (NØS) og EU-sonen (britisk og dansk)».

–      – Vi ser innimellom at fartøy fisker på vår side uten å rapportere det, bekrefter også Kystvaktas sjef, flaggkommandør Ottar Haugen.

Redusert kapasitet har ført til at «kontrollen med uttaket av fisk ute på åpent hav ikke er tilstrekkelig i forhold til forsvarlig forvaltning. Dette er svært uheldig spesielt siden det er her utenlandske fartøy er i fiske», heter det i årsrapporten. Med andre ord sier man at man ikke har ressurser i kystvakta til å ta opp kampen mot hvitvasking av fisk.

I rapporten står det også at det slik at det er «utfordringer i kontrollen av fartøy som kan fiske på begge sider av midtlinjen i Skagerrak, da det fortsatt er ulikt regelverk på hver side av denne». 

 

På forsiden nå