×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Uttalelse om turistfisket fra Bodø Fiskarlag

Det har i den senere tid vært en del debatt om turistfiske og følgelig vil Bodø Fiskarlag komme med en uttalelse om hva vi mener, ettersom det ikke er unikt for Finnmark med et utstrakt turistfiske, det finnes også i vår region.

Debatt

Hilmar Olav Sivertsen er leder i Bodø fiskarlag. Foto: Trond Antonsen

Vi deler turistenes begeistring for fiske, så mye så at vi har valgt å leve av det. Dermed er det naturlig at vi roper varsko når vi ser at en næring i vekst med utgangspunkt i det samme ressursgrunnlag som yrkesfiskernes fungerer uten kontroll og konsekvens før det gjennomføres stikkontroller ved grensen. Yrkesfisket kontrolleres lenge før eksport og Bodø Fiskarlag finner det urimelig at det ikke skal være tilsvarende med turistfisket. Selv om det finnes regler og grenser for hvor mye den enkelte turist kan fiske har vi i dag kun antagelser og gjetning å basere uttaket av fisk på. Hvor mye fisk kastes på havet på jakt etter den store kveita? Dette er ikke bare hva vi som fiskere skal leve av, men også det forbrukerne skal spise og vår hovedbekymring er den manglende kontrollen på uttak av fisk.

Da vårt fiskeri ikke er for forlystelse og adspredelse forholder vi oss til de reglene som direktorat og departement har satt for utøvelsen av fisket og får føle på forbrytelse og straff dersom noen ikke respekterer regelverket eller trår feil i forhold til strenge bestemmelser.  Yrkesfiskerne må forholde seg til bøter i hundretusenkronersklassen dersom vi hiver selv usalgbare fiskearter på havet. Vi spør oss om det vil være like lukrativt å drive fisketurisme dersom det skulle innføres likhet for loven og turisten ble kriminell som oss.

Det finnes selvsagt ansvarlige og forstandige drivere av fiskecamper, men Bodø Fiskarlag har flere eksempler på arealkonflikt med yrkesfiskere i vår region hvor endog faststående bruk er blitt fjernet til fordel for turistene.

Dette kombinert med at det tas opp uhorvelige mengder fisk kan vi ikke se er bærekraftig i lengden. Bodø Fiskarlag reagerer videre på at det ikke har forekommet noen offensiv forvaltning på feltet, snarere unnfallenhet, og at det tilsynelatende kun er oppe i dagen som en følge av et enormt press fra media.

Bodø Fiskarlag ønsker at det fra myndighetenes side skal legges til rette for en gjennomgang og forhåpentlig innstramming av turistfiske og forvaltningen av dette.  

På forsiden nå