×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Utvidelse engasjerte mest

Den foreslåtte utvidelsen av deltakelsen i det kvoteregulerte fisket etter kongekrabbe skapte mest engasjement på det årlige dialogmøtet om regulering av kongekrabbe.

Ikke uventet er det først og fremst forslaget om å åpne krabbesonen for hele fylket som engasjerer mest i krabbenæringen i Finnmark. Foto: Bjørn Hildonen

Ifølge Fiskeridirektoratets rapport fra dialogmøtet i Vadsø sist uke, er det ingen tvil om at de har fått med seg den høylytte debatten om grenseforslagene.For det preget store deler av hele møtet, der de fra øst avviser forslaget, mens fiskere fra vest jubler for forslaget om å slippe hele Finnmark inn i det kvoteregulerte området.

Det årlige dialogmøtet er et supplement til den skriftlige høringen om regulering av fangst av kongekrabbe for det påfølgende året, og er et arrangement som både fisker og forvaltning gjennom flere år har hatt gode erfaringer med.

Nytt i år var at Nærings- og fiskeridepartementet samtidig har på høring et forslag om å utvide deltakelsen i det kvoteregulerte området. Dette ble også tema på møtet.

Representanter fra Nærings- og fiskeridepartementet, Havforskningsinstituttet, Norges råfisklag og Fiskeridirektoratet holdt innlegg, som du kan laste ned og lese, og etter møtet ble det åpnet for innspill og diskusjon.

– Det var et godt og konstruktivt møte, med mange innspill – også om ordningen med kvoter av kongekrabbe til reiselivsbedrifter. Men det var den foreslåtte utvidelsen av deltakelsen i det kvoteregulerte fisket etter kongekrabbe som engasjerte mest, forteller rådgiver Kjetil Bjørkmann ved fartøy- og deltakerseksjonen i region Nord.

På forsiden nå