×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Utvikler treningssimulator for ringnot

Nå skal det utvikles en treningssimulator for ringnotfiske, hvor båtfører og mannskap kan trene på både rutiner og nødssituasjoner.

Mye kan gå galt under ringnotfiske, og nå skal operatørene få trene tørrskodd før de hiver seg ut i det. Foto: FHF

Fiske med ringnot innebærer at skipper og mannskap må håndtere operasjoner som ofte er komplekse, og det er mange muligheter for å gjøre feil med fare for alvorlige personskader, ødelagt utstyr og tap av fisk.

Derfor har næringa nå fått støtte fra Fiskeri- og havbruksfinansieringen FHF til å utvikle en treningssimulator for ringnot. Her skal båtførere og mannskap trene på ulike faser under fiske, som fartøyshåndtering, deteksjon av fisk ved hjelp av akustiske instrumenter, setting-, snurping og haling av not, samt pumping av fangst til tanker om bord, skriver FHF på sine nettsider.

Partnerne i prosjektet er Kongsberg Digital AS, Mørenot AS, Holding AS, Austevoll Seafood ASA, Macgregor Norway AS, Fagskolen i Austevoll og Kongsberg Maritime Commercial Marine AS (KMCM).

Simulatoren skal bidra til å effektivisere operasjonene, og øke sikkerheten gjennom trening på både rutiner og farlige situasjoner, som ulike værforhold eller operasjon ved redusert teknisk funksjonalitet på fartøyet.

Simulatoren vil ha nytteverdi både for utdanningskvalitet, lønnsomhet, produktkvalitet og bærekraft.

I tillegg til å være et godt verktøy for læring, vil god trening føre til riktig fangst til best pris, økt kvalitet på fangst, mindre tap av og slitasje på utstyr, og bedre sikkerhet for fiskerinæringen. Simulatoren vil gjøre det mulig å trene på kritiske sikkerhetsfaktorer som manøvrering under fiske, stabilitet på skip, håndtering av feil på utstyr og setting- og haling av not.

Prosjektet «Treningssimulator for ringnot» skal være ferdig i 2022, skriver FHF. 

På forsiden nå