Kyst og Fjord

Utviklings-innspurt

Erko Seafood er en av de siste som har levert søknad om utviklingskonsesjon, før fristen går ut i dag. Her kan du se listen over alle prosjektene.

Slik ser Erko Seafood for seg en offshore oppdrettsplattform. 

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Til sammen har Fiskeridirektoratet frem til i dag registrert 70 søknader om gratis utviklingskonsesjoner. Fem av dem er innvilget, 23 er avslått, mens 42 så langt ligger ubehandlet. Grunnet postgang og tiden det tar å få registrert søknadene vil ikke direktoratet ha den endelige oversikten over antallet klart før etter helga.

 

Antallet innvilgede søknader omfatter 38 utviklingskonsesjoner på 780 tonn hver, noe som åpner for et totalt volum nær 30.000 tonn biomasse i sjø.
Og om alle ubehandlede søknadene skulle bli innvilget, snakker man om et totalt volum på nærmere 300.000 tonn biomasse.

En av de sist ankomne søknadene kommer fra Erko Seafood AS, som ønsker seg sju utviklingskonsesjoner basert på et design utviklet av Global Maritime. I dette konseptet skal fisken lengre til havs i en flytende stasjonær oppdrettsplattform.

– Global Maritime leverte designet på verdens første havmerd. Nå viderefører vi vårt bidrag til å utvikle oppdrettsindustrien med innovative og banebrytende løsninger. Gjennom vår kompetanse fra offshore olje- og gassindustrien og erfaring med leveranser av havmerder, bidrar vi til å flytte oppdrettsindustrien lenger ut på det åpne hav, sier Global Maritimes administrerende direktør Egil Kvannli.

 

Disse søknadene ligger til behandling:

 

Nr.

Søker

Innkommet dato

Omsøkt størrelse

Konsept

Fylke

 

1

Atlantis Subsea Farming AS

29.01.2016

6 tillatelser (4680 tonn)

Nedsenkbare oppdrettsanlegg

Trøndelag

 

2

Norway Royal Salmon ASA og Aker ASA 

18.03.2016

15 tillatelser (11 700 tonn)

Halvt nedsenkbart offshore oppdrettsanlegg i stål

Troms/Finnmark

 

3

Marine Harvest Norway AS

15.04.2016

8 tillatelser (6240 tonn)

"Marine Donut" heldekkende, lukkede enheter

Nordland

 

4

Lerøy Seafood Group AS

18.04.2016

9 tillatelser (7020 tonn)

"Pipefarm" lukket flytende lengdestrømsanlegg

Hordaland/Sør-Trøndel./
Troms

 

5

Stadion Laks SUS

26.04.2016

15 tillatelser (11 700 tonn)

"Stadionbassenget" - lukket flytende basseng

Sogn og Fjordane/
Møre og Romsd.

 

6

Marine Harvest Norway AS

01.06.2016

6 tillatelser (4680 tonn)

Oppdrett i lukkede enheter i bulkskip

Sogn og Fjordane

 

7

Eide Fjordbruk AS

01.07.2016

3 tillatelser (2340 tonn)

"Salmo Zero" - lukkede sjøanlegg med resirkulering av produksjonsvann

Hordaland/Sogn og Fjordane

 

8

Cermaq Norway AS

19.07.2016

10 tillatelser (7800 tonn)

Teknologi for økt ressursutnyttelse, fiskevelferd og lusebekjempelse

Nordland

 

9

Kvarøy Fiskeoppdrett AS

24.08.2016

4 tillatelser (3120 tonn)

"Fish Farm Watch" - operasjonell sanntids miljø- og beredskapsplattform

Nordland

 

10

Nekst AS

07.10.2016

16 tillatelser(12 480 tonn)

"Havliljen"-"Havplattform" - nedsenkbart anlegg

Sogn og Fjordane

 

11

Aqua Viva AS

19.10.2016

6 tillatelser (4680 tonn)

Duo-ring, semi-lukket anlegg

Hordaland

 

12

Bolaks Utvikling AS

20.10.2016

6 tillatelser (4680 tonn)

"Gras" - grønn resirkulering av akvakultur slam

Hordaland

 

13

Pure Atlantic AS

21.10.2016

46 tillatelser (35 100 tonn)

Laks i skip - NØS>12 mil

Rogaland

 

14

Grieg Seafood Rogaland AS

11.11.2016

10 tillatelser (7800 tonn)

Blue Farm, strekkforankret betongmerd

Rogaland

 

15

Aqua Star Invest AS

11.11.2016

6 tillatelser (4680 tonn)

Flytteteknologi, hevertprinsipp

Hordaland

 

16

Ocean Aquafarms AS

30.11.2016

13 tillatelser (10 140 tonn)

"Hex Box" offshore arbeidsplattform

Rogaland

 

17

Osland Havbruk AS

18.12.2016

6 tillatelser (4 680 tonn)

"Bunnsolid" betongkontruksjon på bunnen

Sogn og Fjordane

 

18

Hydra Salmon Company AS

08.01.2017

4 tillatelser (3120 tonn)

Oppdrett i lukkede produksjonstanker

Sør-Trøndelag

 

19

Grimstad Holding AS

19.01.2017

7 tillatelser (5460 tonn)

"Akvarium" bulkbåt som lukket oppdrettsanlegg

Troms

 

20

Eco Fjord Farming AS

30.01.2017

4 tillatelser (3120 tonn)

"Oasen" delvis lukket anlegg m/storskala planktonfiltre

Nordland

 

21

Myre Havbruk AS

02.02.2017

5 tillatelser (3900 tonn)

"FLO FLO" oppdrettsmerd med dokkingstasjon

Nordland

 

22

Biofish Holding AS

24.02.2017

4 tillatelser (3120 tonn)

"Biomerden" semilukket anlegg med lus- og rømmingsfritt

Hordaland

 

23

Mariculture AS

03.03.2017

16 tillatelser (12 480 tonn)

"Smart Fishfarm" - helhetlig løsning for åpent hav

ikke oppgitt

 

24

Albatros Technology B.V.

20.03.2017

9 tillatelser (7 020 tonn)

"Nereus" flytende RAS-anlegg

Hordaland/Rogaland

 

25

Lerøy Seafood Group ASA

23.03.2017

5 tillatelser (3 900 tonn)

"Fjord Farm" komplett konsept med dobbel sikring, slamoppsamling og hinder for lusepåslag

Hordaland

 

26

Viewpoint Seafarm/Nova Sea

03.04.2017

20 tillatelser (15 600 tonn)

Modulært havanlegg

Nordland

 

27

Havkar AS

21.04.2017

6 tillatelser (4 680 tonn)

Aqua Terminal - kompakte drifts- og håndteringsløsninger

Hordaland

 

28

Arctic Seafood Group AS

27.04.2017

3 tillatelser (2 340 tonn)

2delt påvekstanlegg i sjø

Nordland

 

29

Arnøy Laks AS

02.05.2017

4 tillatelser (3 120 tonn)

"Aquashield" - akvakulturanlegg med skjold mot luselarver og ytre fysiske farer

Troms

 

30

Northern Lights Salmon AS

12.05.2017

3 tillatelser (2 340 tonn)

"OptiFarm" semilukket med bruk av filtrert vann, barrierduk og transportløsninger

Troms

 

31

Erko Seafood AS

18.05.2017

16 tillatelser  (12 480 tonn)

"North Sea Fishfarm" Bunnfast stasjonær oppdrettsplattform for havoppdrett

Nordsjøen

 

32

Salaks AS

14.07.2017

9 tillatelser (7 020 tonn)

"Fjordmax" semilukket integrert oppdrettsplattform

Troms

 

33

Fishglobe AS

10.08.2017

3 tillatelser (2 340 tonn)

"FishGLOBE"  lukket merdteknologi

Rogaland

 

34

Eidsfjord Sjøfarm AS

15.08.2017

17 tillatelser (13 260 tonn)

"Eidsfjord Giant" lukket anlegg med behandlingsanlegg

Nordland

 

35

Nova Sea AS

01.11.2017

4 tillatelser (3 120 tonn)

"Spidercage"  lukket offshoreanlegg

Nordland

 

36

Folla Utvikling AS/Bjørøya AS

01.11.2017

6 tillatelser (4 680 tonn)

"Fleximerd" åpen oppdrettsmerd som kan lukkes ved behov

Nord-Trøndelag

 

37

Fleximerd AS

03.11.2017

2 tillatelser (1 560 tonn)

Lukket, semilukket og åpent merdsystem

Nordland

 

38

Cermaq Norway AS

03.11.2017

13 tillatelser (10 140 tonn)

"Flexifarm" lukket flytende anlegg med smitterensing

Nordland og Finnmark

 

39

Gigante Offshore AS

07.11.2017

9 tillatelser (7 020 tonn)

Offshoremerd

Nordland

 

40

Marine Harvest AS

10.11.2017

6 tillatelser (4 680 tonn)

"Beck-cage"

Sør-Trøndelag

 

41

Freyer Holding AS

13.11.2017

6 tillatelser (4 680 tonn)

"Blandevann" vannkvalitet i åpen merd

Rogaland

 

42

Qed AS

13.11.2017

12 tillatelser (9 360 tonn)

Flytende RAS anlegg i sjø

 

Disse er innvilget:

Nr.

Søker

Vedtaksdato

Avgrensning

Konsept

Fylke

1

Ocean Farming AS (SalMar)

26.02.2016 

8 tillatelser  (6240 tonn)

"Havmerd" basert på offshoreteknologi

Sør-Trøndelag

2

Nordlaks Oppdrett AS

07.09.2017

21 tillatelser (16 380 tonn)

"Havfarm" for havbasert oppdrett

Nordland

3

MNH Produksjon AS

28.04.2017

4 tillatelser  (3120 tonn)

"Aquatraz"  - semi-lukket merd

Nord-Trøndelag

4

AkvaDesign AS

01.06.2017

1 tillatelse (780 tonn)

Lukket merdteknologi

Nordland

5

Marine Harvest Norway AS

01.06.2017

4 tillatelser (3120 tonn)

"Egget" - lukket merdteknologi

Hordaland/Sogn og Fjordane

                   

 

Disse har fått avslag:

Nr.

Søker

Vedtaksdato

Omsøkt størrelse

Konsept

Fylke

1

Måsøval Fiskeoppdrett AS

15.04.2016

3 tillatelser (2340 tonn)

"Helixir" avlusningsflåte

Sør-Trøndelag

2

Gigante Offshore AS

30.06.2016

8 tillatelser  (6240 tonn)

"Supertankmerd" - rørkonstruksjon fortøyd på svai

Nordland

3

Gifas Marine AS

30.06.2016

4 tillatelser (3120 tonn)

"SubFishcage" - nedsenkbar stormerd

Nordland

4

Blom Fiskeoppdrett AS

22.12.2016

8 tillatelser (6240 tonn)

Teknologi for oppsamling av slam

Hordaland

5

Lerow AS

22.12.2016

8 tillatelser (6240 tonn)

"MARKOB" - semioffshore messingnettmerd med fartøybaserte servicetjenester

Nordland/Sør-Trøndelag/Møre og Romsdal

6

Norsk Marin Fisk AS og Stjernefarm SUS

24.02.2017

3 tillatelser (2340 tonn)

"AkvaHub" - behandling mot lus og AGD med ferskvann i lukket tank

Sogn og Fjordane

7

Eide Fjordbruk AS

24.02.2017

6 tillatelser (4680 tonn)

Åpen dataplattform og tilhørende systemer

Hordaland/Sogn og Fjordane

8

Marine Harvest Norway AS

24.02.2017

6 tillatelser (4680 tonn)

"Beck-cage" - offshore nedsenkbare bur

Sør-Trøndelag

9

Kobbevik og Furuholmen Oppdrett AS

10.03.2017

4 tillatelser (3120 tonn)

"Steelline" - lukket produksjonsenhet i syrefast stål

Hordaland

10

Folla Alger AS

28.04.2017

3 tillatelser (2340 tonn)

Integrerte laks- og taredyrkingsanlegg

Nordland

11

Norsk Sjømat Oppdrett AS

28.04.2017

4 tillatelser (3120 tonn)

"EnviroFjord" - Lakselusbehandling ved bruk av damp/varmluft ("Whooshh-systemet")

Møre og Romsdal

12

Pure Farming AS (WFF)

05.05.2017

6 tillatelser (4680 tonn) evt. 3 tillatelser (2340 tonn)

Energinøytral flåteløsning med totalkontroll på lus

Møre og Romsdal

13

Steinvik Fiskefarm AS

05.05.2017

8 tillatelser (6240 tonn)

Flytende lukket oppdrettsanlegg

Sogn og Fjordane

14

Bremnes Seashore AS

26.05.2017

6 tillatelser (4680 tonn)

Totalkonsept for havbruk på eksponerte lokaliteter, inkl. bruk av tubenot

Rogaland

15

Engesund Fiskeoppdrett AS

26.05.2017

3 tillatelser (2340 tonn)

Flytande lukka tilvekstanlegg (betong) i sjø

Hordaland

16

Aqualine AS

21.06.2017

10 tillatelser (7800 tonn)

"Aqualine Subsea System"  - nedsenket industriell produksjon

Finnmark/Troms/
Midt-Norge

17

Øyfisk AS/Blue Salmon SUS

07.07.2017

4 tillatelser (3120 tonn)

Stålanlegg på svai/lukkede tanker

Nordland

18

SalmoTech AS

12.07.2017

6 tillatelser (4680 tonn)

"SalmoWell" - konsept med bruk av ferskvann og bioskjerm kombinert med ny utfôringsteknologi

Nordland

19

Aquafarm Utvikling AS

20.10.2017

6 tillatelser (4680 tonn)

Integrerte semi-lukkede oppdrettsanlegg med GPR-merd

Hordaland/Trøndelag

20

Ballangen Sjøfarm AS

20.10.2017

4 tillatelser (3120 tonn)

Behandlingsenhet med ferskvann i merd

Nordland

21

SFD Innovation AS

20.10.2017

6 tillatelser (4680 tonn)

Teknologi som forebygger lusepåslag og rømming ("Seafarm Pulse Guard")

Rogaland

22

Lovundlaks AS

03.11.2017

3 tillatelser (2340 tonn)

"Akula" - nedsenket produksjon av laks

Nordland

23

Oxyvision/Aakvik Holding

14.11.2017

5 tillatelser (3900 tonn)

"Salmoguard" - totalkonsept med barrierer som beskyttelse mot lus, redusert rømmingsrisiko m.v.

Møre og Romsdal

Opprettet 17.11.2017 12:22. Sist oppdatert 17.11.2017 12:23

Kommenter via Facebook

Fisker funnet omkommet En mann i 60-årene ble funnet omkommet i sjøen i Hamarøy tirsdag kveld.

Tente varde mot oljevirksomhet De markerte for syvende gang mot petroleumsaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Øker seikvotene Trålerne nord for 62° får ti prosent mer seikvote.

Brosjyre for kaisalg Nå er det utarbeidet ny brosjyre for fiskere som driver med kaisalg.

Krabbemottak på Å Magnus Lillebø og Asbjørn Rasmussen har startet krabbemottak på Å i Lofoten.

Flytter rederiet Nergård-konsernet flytter rederiet fra Harstad til Tromsø og samler alt under ett tak.

Ferskfiskordninga Ferskfiskordninga om høsten må videreføres. Det krever Båtsfjord Arbeiderparti.

Bifangst av makrellstørje Det er svært viktig at bifangst av makrellstørje blir registrert, skriver Fiskeridirektoratet.

Søknad for selfangst Nå nærmer vi oss søknadsfristen for å delta på årets selvfangst.

Ola flyr videre Ringnotreder Ola Olsen (57) flyr videre, tross konkursen i FlyViking. Neste flyselskap heter NextMove.

Torskeprisen ned Her er de dynamiske minsteprisene fra og med 26. februar:

Savnet 3.500 laks I desember rømte 3500 oppdrettslaks fra Troms fylkeskommune sin undervisningstillatelse-merd i Bergsfjorden på Senja.

Større tro på fisk Nordmenn flest har større tro på at fiskeri og sjømat skal bære landet inn i framtiden enn oljen. 

Endring for rekefelt Innført endring av grensene for området på Reisafjorden i Troms som er stengt for fiske etter reke med trål.

Økte makrellpriser Sildealgslaget setter opp minsteprisen på makrell til konsum.

Økte priser på NVG-sild Prisene på NVG-sild settes opp fra og med mandag.

Preget av dårlig vær Kuling- og stormbyge langs kysten i nord, holdt fiskerne i land det meste av forrige uke. Det resulterte i et labert resultat, da tallene skulle summeres opp.

Fikk lysestake på lina Kjent fisker fra Lofoten med uvanlig fangst.

Laks, torsk og makrell var viktigst Laks er den viktigste arten for norsk sjømateksport med over 68 prosent av den totale eksportverdien og 38 prosent av volumet.

Oppretter nytt investeringsfond Broodstock Capital har hentet 200 millioner kroner til et nytt investeringsfond for sjømatsektoren. Det skal kun investere i små og mellomstore bedrifter.

Uerkvoten opp Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt en totalkvote på 19 514 tonn uer i Norges økonomiske sone nord for N 65°20`, i fiskerisone ved Jan Mayen og i internasjonalt farvatn.

Fikk tilskudd til flytebrygge Etter lengtet behov for bygd i vekst, blir nå dekket.

Regulering av kolmule er klar I kyststatsforhandlingene om kolmule ble det den 7. desember inngått en avtale om ei totalkvote (TAC) på 1.387.872 tonn, noe som er i tråd med tilrådningen frå ICES.

Knappe 7000 tonn torsk For Nordsjøen og Skagerrak er det fastsatt en norsk kvote på 6 955 tonn i neste år reguleringer.

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Røykla hele havna Hele havna i Honningsvåg ble røyklagt da en sjark begynte å brenne i natt.

Utseiling for havbrisling I forhold til kvotestørrelsen blir det kun anledning for ett fartøy å ta utseiling til fiske etter havbrisling.

Økte seikvoter i nord  Fiskeridirektøren har besluttet å øke torske- og seitrålernes maksimalkvoter i fisket etter sei nord for 62°N med 20 prosent.

Åpner nye fjordlinjer Fiskeridirektoratet har besluttet å åpne ytterligere et område innenfor fjordlinjen i Kvænangen - Reisafjorden - for fiske etter norsk vårgytende sild med not uavhengig av fartøylengde.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS