×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Vant Fiskeridirektoratets Miljøpris

Fiskeridirektoratets Miljøpris for 2019 er tildelt Oppdretternes Miljøservice AS. Selskapet, som holder til i Trøndelag og sørlige Nordland, yter ulike former for miljøretta service til oppdrettsnæringa i eget nærområde.

Gudbrand Sørheim i Oppdretternes Miljøservice mottok miljøprisen fra statssekretær Roy Angelvik og fiskeridirektør Liv Holmefjord. Foto: Dag Erlandsen

Prisen ble utdelt på Fiskeridirektoratets stand på Aqua-Nor, av statssekretær Roy Angelvik i Nærings- og fiskeridepartementet og fiskeridirektør Liv Holmefjord.

– Oppdretternes Miljøservice AS blir tildelt Fiskeridirektoratets Miljøpris for å bidra til en mer miljøvennlig oppdrettsnæring gjennom organisering av ulike tiltak som totalt sett gir en miljøgevinst for samfunnet, sa fiskeridirektør Liv Holmefjord under prisutdelinga.

– I likhet med fjorårets vinner er også årets vinner delaktig i plastrydding på kysten, men dette er bare en liten del av det totalt sett driver med, sa Holmefjord, og fortsatte:

- Årets mottaker av Fiskeridirektoratets Miljøpris er først og fremst oppdrettsrelatert gjennom å være en organisator og koordinator av miljøtiltak for oppdrettsnæringa i sitt område – men også andre tiltak som totalt sett gir samfunnet en miljøgevinst.

Startet i 2010
Oppdretternes Miljøservice AS ble opprettet i 2010 og startet med å organisere tilgang på leppefisk for oppdretterne. Senere er virksomheten utvidet til også å handle om utleie av brønnbåt, koordinering av tilgang på gjenfangstgarn ved rømming og organisering og finansiering av ulike former for opprydning på kysten, herunder strandrydding.

Prisen ble mottatt av daglig leder i selskapet, Gudbrand Sørheim.

På forsiden nå