×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Varsler kraftige tiltak

Årets overfiske i åpen gruppe nærmer seg 9000 tonn. Fiskeridirektør Liv Holmefjord varsler kraftige tiltak neste år.

Fiskeridirektør Liv Holmefjord varsler kraftigere lut i åpen gruppe. Foto: Erik Jenssen

- Overreguleringen må reduseres kraftig fra årets begynnelse, skriver Holmefjord, som åpner sommerens reguleringsmøte i dag.

Virker ikke
Allerede i fjor høst strammet direktoratet kraftig inn, med lavere fartøykvoter og mindre overregulering for 2018. Likevel ble gruppekvota oppfisket tidligere enn noen gang, og allerede 12. mars var det stopp for maksimalkvotetillegget. Kun de garanterte kvotene gjenstod.

- Det er lite som tyder på at innstrammingen i deltagerreguleringen har gitt særlig effekt. Fiskeridirektøren varsler at reguleringene for 2019 må justeres for å begrense det høye fiskepresset i åpen gruppe. Overreguleringen må reduseres kraftig fra årets begynnelse og så kan man eventuelt refordele i løpet av året dersom det er behov for det, heter det i Holmefjords oppsummering til dagens møte.

19.000 tonn over
Siden 2001 har torsken vært lett tilgjengelig for den minste flåten, med unntak av 2009 og 2013. Samtidig har mottakssituasjonen vært god de siste årene, og ikke minst prisene.

Dermed har det gått unna i torskefiskeriet, der kvoten i åpen gruppe er overfisket med mer enn 10 prosent i flere år. Etter innføring av kvotefleksibilitet mellom kvoteår, har overfisket fått konsekvenser for neste års justerte gruppekvote, som er blitt stadig lavere.

Siden 2013, da det det stod igjen 8000 tonn, har det samlede overfisket vært på 10.000 tonn, pluss altså 9000 tonn for inneværende år.

Rammer geografien
Men å redusere maksimalkvoten har sine sider. Holmefjord påpeker at «en tidlig stopp på maksimalkvotetillegget vil kunne ha betydning for den geografiske fordelingen av fangsten. En slik omfordeling geografisk på fartøy og mottak kan av ulike grunner være lite ønskelig». Fiskeridirektøren ønsker å ta inn slakken og heller ha et underfiske, der den innførte kvotefleksibiliteten mellom kvoteår kan benyttes ved at inntil 10 prosent av gruppekvoten kan overføres til neste år.

- En overføring av kvote fra ett år til det neste har også den fordelen at da får hele fartøygruppen ta del i en restkvote da den kan deles ut ved årets begynnelse, bemerker hun.

På forsiden nå