Kyst og Fjord

Veide 311 kilo

«Olagutt» fra Sigerfjord fikk fredag ei kjempekveite. Den får de ikke lov å selge.

Ola Gullvik (v) og Jørgen Iversen med monsterkveita.

Foto: Privat
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

At fangsten var uvanlig, sier seg selv. - Mannskapet tenkte «WOW, den var svær», sier skipper Kenneth Stangen til Vesterålen Online.

«Olagutt» har siden april fisket hvitfisk med snurrevad.

- Vi forsto at kveita var stor, og måtte heise den opp i båten, sier Stangen.

Det var først da dette var gjort at de fikk se hvor stor fisken egentlig var.

- Vi tippet at den var rundt 250 kilo basert på lengden, men vi fikk ikke veid den før vi kom på land i dag mårres, fortalte skipperen til nettstedet lørdag.

- Vi får en del småkveiter, men ikke av denne kaliberen. Jeg husker ikke nøyaktig, men de fikk en kveite på rundt 250 kilo for en fem til seks år siden. Det var før jeg startet her, sier skipperen videre.

- Så stor fisk er ofte så grov i kjøttet at den ikke er spiselig, sier han. I denne sammenhengen spiller det likevel mindre rolle. De får nemlig ikke lov å omsette den uansett.

- Vi får ikke selge den fordi at det er bestemt at så stor fisk har for mye miljøgifter i seg. Det synes jeg er synd.

- Hva er alternativet da?

- Nei, det vet jeg ikke. Vi skal skjære opp fisken for å se hvor grov den er i kjøttet, så får vi se hva vi gjør med den, sier Stangen Vesterålen Online.

Opprettet 17.09.2018 07:48. Sist oppdatert 17.09.2018 07:48

Kommenter via Facebook

Finner ikke lodde Ingen fangstbare mengder med lodde på Island.

Rømming i Øst-Lofoten I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS