Kyst og Fjord

Vellykket salve på Sørøya

De truende steinmassene i fjellet over Falkenbergtunnelen ble skutt ned ved totida onsdag. Dermed tør fiskekjøperen i Sørvær snart å si ja til båtene som ringer.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Entreprenøren anslår at det ligger 1000 kubikk i vegen etter sprenginga. 

Erik Jenssen 
erik@kystogfjord.no 

- De har fått ned alt som skulle ned, og har gått rett over på manuell rensking i fjellsiden for å være sikker på at alle løse masser kommer ned. De bruker dagen på det, og vil i morgen starte arbeidet med å rydde steinmassene unna vegen. Det er nå veldig mye steinmasser på vegen, entreprenøren anslår det til å være rundt 1000 kubikk, sier Statens Vegvesens byggeleder Tor Inge Hellander.

Falkenbergtunnelen

Entreprenøren anslår at det ligger 1000 kubikk i vegen etter sprenginga. 

 

For å være effektive kjøres massene rett utfor vegskråningen og på havet, istedenfor å fraktes bort med bil.
- Jeg regner for øvrig med at mye allerede har gått den vegen allerede i forbindelse med sprenginga, sier Hellander.
Salven gikk ved 14-tida onsdag, og gjorde akkurat det den skulle. Hele overhenget som var igjen etter raset som gikk før jul er nå nede.

 

Etter at vegen er ryddet og åpnet vil det bli satt opp et kraftig «ubåtnett» oppe i fjellsiden. Dette kommer i tillegg til et skredsikringsprosjekt som allerede var i gang i området, men der mannskapet hadde avsluttet arbeidet for sesongen.
- Vi har et pågående rassikringsprosjekt der det settes opp ulike nett over en 120 meter lang strekning. Entreprenøren innstilte sitt arbeid tidlig i desember på grunn av rasfaren fra is. Og raset som gikk nå illustrer jo at det var en god beslutning, selv om de ikke hadde kommet til å oppholde seg akkurat der raset gikk.
- Kan sikringsarbeidet ha vært en utløsende faktor for skredet som gikk før jul?
- Vi tror ikke det. Entreprenøren har vært i dette området, men kun borret inn noen bolter. De skulle ikke hatt en slik effekt, sier Hellander.

 

Frank Arne Ylanen hos Lerøy i Sørvær kan dermed be arbeidsfolket om å gjøre seg klar.
- Hvis de åpner vegen fredag, skal vi i alle fall kjøpe fisk fra fredag. Men vi må vurdere om vi kanskje tar imot noe allerede i morgen, sier Ylanen. Nå teller hver eneste dag.
- For oss er det viktig å få utnytte muligheten til å pakke skrei. Vi er forbi den tida da skreiprisene var skikkelig gode, men vi må gjøre det beste ut av de dagene vi får.  

Opprettet 07.02.2018 16:36. Sist oppdatert 08.02.2018 16:40

Kommenter via Facebook

Savnet 3.500 laks I desember rømte 3500 oppdrettslaks fra Troms fylkeskommune sin undervisningstillatelse-merd i Bergsfjorden på Senja.

Større tro på fisk Nordmenn flest har større tro på at fiskeri og sjømat skal bære landet inn i framtiden enn oljen. 

Endring for rekefelt Innført endring av grensene for området på Reisafjorden i Troms som er stengt for fiske etter reke med trål.

Økte makrellpriser Sildealgslaget setter opp minsteprisen på makrell til konsum.

Økte priser på NVG-sild Prisene på NVG-sild settes opp fra og med mandag.

Preget av dårlig vær Kuling- og stormbyge langs kysten i nord, holdt fiskerne i land det meste av forrige uke. Det resulterte i et labert resultat, da tallene skulle summeres opp.

Fikk lysestake på lina Kjent fisker fra Lofoten med uvanlig fangst.

Laks, torsk og makrell var viktigst Laks er den viktigste arten for norsk sjømateksport med over 68 prosent av den totale eksportverdien og 38 prosent av volumet.

Oppretter nytt investeringsfond Broodstock Capital har hentet 200 millioner kroner til et nytt investeringsfond for sjømatsektoren. Det skal kun investere i små og mellomstore bedrifter.

Uerkvoten opp Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt en totalkvote på 19 514 tonn uer i Norges økonomiske sone nord for N 65°20`, i fiskerisone ved Jan Mayen og i internasjonalt farvatn.

Fikk tilskudd til flytebrygge Etter lengtet behov for bygd i vekst, blir nå dekket.

Regulering av kolmule er klar I kyststatsforhandlingene om kolmule ble det den 7. desember inngått en avtale om ei totalkvote (TAC) på 1.387.872 tonn, noe som er i tråd med tilrådningen frå ICES.

Knappe 7000 tonn torsk For Nordsjøen og Skagerrak er det fastsatt en norsk kvote på 6 955 tonn i neste år reguleringer.

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Røykla hele havna Hele havna i Honningsvåg ble røyklagt da en sjark begynte å brenne i natt.

Utseiling for havbrisling I forhold til kvotestørrelsen blir det kun anledning for ett fartøy å ta utseiling til fiske etter havbrisling.

Økte seikvoter i nord  Fiskeridirektøren har besluttet å øke torske- og seitrålernes maksimalkvoter i fisket etter sei nord for 62°N med 20 prosent.

Åpner nye fjordlinjer Fiskeridirektoratet har besluttet å åpne ytterligere et område innenfor fjordlinjen i Kvænangen - Reisafjorden - for fiske etter norsk vårgytende sild med not uavhengig av fartøylengde.

Bjørkavåg blir sittende Konsernsjef for Fiskeribladet, Gunnar Bjørkavåg, blir sittende, tross uheldige uttalelser.

Ingen sabotasje likevel Det var ingen sabotasjeaksjon mot Grieg Seafood i Repvåg. Det var to knuste lyspærer.

I gang med kveitegjenfangst Gjenfangst av 50 000 rømte kveiter er igangsatt på Bømlo. 100 er tatt så langt.

Nye priser på kveita Minsteprisene på kveite økes fra og med mandag 6. november.

Stengte felt i Troms Fiskeridirektøren stenger områdene på Grunnspildra, Reinfjorden og Ytre Kvænangen i Troms for fiske etter reke med trål.

Fem leppefisk-møter I løpet av november vil det bli kjørt fem evalueringsmøter om leppefisk.

Økte maksimalkvoter Fiskeridirektoratet har økt maksimalkvote for fartøy som fisker etter reker i Nordsjøen og Skagerrak.

Fritt fiske etter sei Fra og med 1. november var det fritt fiske for trålere som fisker etter sei i Nordsjøen og Skagerrak.

Nye priser til mel og olje Nye minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse øker fra og med kommende mandag.

Etterforskes etter forlis – Sank da jeg skulle slepe den til ei fjære, sa fisker Johnny Ingebrigtsen til ifinnmark.no.

Setter ny rekord Denne uken åpner en ny produksjonslinje ved BioMars fabrikk på Karmøy.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS