Kyst og Fjord

Vellykket salve på Sørøya

De truende steinmassene i fjellet over Falkenbergtunnelen ble skutt ned ved totida onsdag. Dermed tør fiskekjøperen i Sørvær snart å si ja til båtene som ringer.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Entreprenøren anslår at det ligger 1000 kubikk i vegen etter sprenginga. 

Erik Jenssen 
erik@kystogfjord.no 

- De har fått ned alt som skulle ned, og har gått rett over på manuell rensking i fjellsiden for å være sikker på at alle løse masser kommer ned. De bruker dagen på det, og vil i morgen starte arbeidet med å rydde steinmassene unna vegen. Det er nå veldig mye steinmasser på vegen, entreprenøren anslår det til å være rundt 1000 kubikk, sier Statens Vegvesens byggeleder Tor Inge Hellander.

Falkenbergtunnelen

Entreprenøren anslår at det ligger 1000 kubikk i vegen etter sprenginga. 

 

For å være effektive kjøres massene rett utfor vegskråningen og på havet, istedenfor å fraktes bort med bil.
- Jeg regner for øvrig med at mye allerede har gått den vegen allerede i forbindelse med sprenginga, sier Hellander.
Salven gikk ved 14-tida onsdag, og gjorde akkurat det den skulle. Hele overhenget som var igjen etter raset som gikk før jul er nå nede.

 

Etter at vegen er ryddet og åpnet vil det bli satt opp et kraftig «ubåtnett» oppe i fjellsiden. Dette kommer i tillegg til et skredsikringsprosjekt som allerede var i gang i området, men der mannskapet hadde avsluttet arbeidet for sesongen.
- Vi har et pågående rassikringsprosjekt der det settes opp ulike nett over en 120 meter lang strekning. Entreprenøren innstilte sitt arbeid tidlig i desember på grunn av rasfaren fra is. Og raset som gikk nå illustrer jo at det var en god beslutning, selv om de ikke hadde kommet til å oppholde seg akkurat der raset gikk.
- Kan sikringsarbeidet ha vært en utløsende faktor for skredet som gikk før jul?
- Vi tror ikke det. Entreprenøren har vært i dette området, men kun borret inn noen bolter. De skulle ikke hatt en slik effekt, sier Hellander.

 

Frank Arne Ylanen hos Lerøy i Sørvær kan dermed be arbeidsfolket om å gjøre seg klar.
- Hvis de åpner vegen fredag, skal vi i alle fall kjøpe fisk fra fredag. Men vi må vurdere om vi kanskje tar imot noe allerede i morgen, sier Ylanen. Nå teller hver eneste dag.
- For oss er det viktig å få utnytte muligheten til å pakke skrei. Vi er forbi den tida da skreiprisene var skikkelig gode, men vi må gjøre det beste ut av de dagene vi får.  

Opprettet 07.02.2018 16:36. Sist oppdatert 08.02.2018 16:40

Kommenter via Facebook

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS