Kyst og Fjord

Vellykket salve på Sørøya

De truende steinmassene i fjellet over Falkenbergtunnelen ble skutt ned ved totida onsdag. Dermed tør fiskekjøperen i Sørvær snart å si ja til båtene som ringer.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Entreprenøren anslår at det ligger 1000 kubikk i vegen etter sprenginga. 

Erik Jenssen 
erik@kystogfjord.no 

- De har fått ned alt som skulle ned, og har gått rett over på manuell rensking i fjellsiden for å være sikker på at alle løse masser kommer ned. De bruker dagen på det, og vil i morgen starte arbeidet med å rydde steinmassene unna vegen. Det er nå veldig mye steinmasser på vegen, entreprenøren anslår det til å være rundt 1000 kubikk, sier Statens Vegvesens byggeleder Tor Inge Hellander.

Falkenbergtunnelen

Entreprenøren anslår at det ligger 1000 kubikk i vegen etter sprenginga. 

 

For å være effektive kjøres massene rett utfor vegskråningen og på havet, istedenfor å fraktes bort med bil.
- Jeg regner for øvrig med at mye allerede har gått den vegen allerede i forbindelse med sprenginga, sier Hellander.
Salven gikk ved 14-tida onsdag, og gjorde akkurat det den skulle. Hele overhenget som var igjen etter raset som gikk før jul er nå nede.

 

Etter at vegen er ryddet og åpnet vil det bli satt opp et kraftig «ubåtnett» oppe i fjellsiden. Dette kommer i tillegg til et skredsikringsprosjekt som allerede var i gang i området, men der mannskapet hadde avsluttet arbeidet for sesongen.
- Vi har et pågående rassikringsprosjekt der det settes opp ulike nett over en 120 meter lang strekning. Entreprenøren innstilte sitt arbeid tidlig i desember på grunn av rasfaren fra is. Og raset som gikk nå illustrer jo at det var en god beslutning, selv om de ikke hadde kommet til å oppholde seg akkurat der raset gikk.
- Kan sikringsarbeidet ha vært en utløsende faktor for skredet som gikk før jul?
- Vi tror ikke det. Entreprenøren har vært i dette området, men kun borret inn noen bolter. De skulle ikke hatt en slik effekt, sier Hellander.

 

Frank Arne Ylanen hos Lerøy i Sørvær kan dermed be arbeidsfolket om å gjøre seg klar.
- Hvis de åpner vegen fredag, skal vi i alle fall kjøpe fisk fra fredag. Men vi må vurdere om vi kanskje tar imot noe allerede i morgen, sier Ylanen. Nå teller hver eneste dag.
- For oss er det viktig å få utnytte muligheten til å pakke skrei. Vi er forbi den tida da skreiprisene var skikkelig gode, men vi må gjøre det beste ut av de dagene vi får.  

Opprettet 07.02.2018 16:36. Sist oppdatert 08.02.2018 16:40

Kommenter via Facebook

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS