×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Venstres dobbeltspill om leteboring ved Lofoten

Debatt

 Lena Amalie Hamnes, varaordfører i Vågan Kommune.

Det er en total ansvarsfraskrivelse fra Venstre når de gjemmer seg bak et åtte år gammelt vedtak i den rødgrønne regjeringa i stedet for å erkjenne at Venstre selv ikke er modige nok og stopper leteboring ved Trænarevet. 

I innlegg og medieutspill har både sentrale venstrefolk anført av klima og miljøminister Ola Elvestuen, Kjetil Kjenseth, og Nordland Venstre rykket ut og resignert hevdet at de ikke hadde noe annet valg enn å godta at det tyske oljeselskapet DEA Wintershall starter leteboring ved Trænarevet og at de «motvillig må erkjenne at systemet med tillatelser som er gitt vanskelig kan overprøves uten å fatte ulovlige vedtak.» Venstres konklusjon må være mot bedre vitende.  

Selvsagt har klima og miljøminister Ola Elvestuen (V) både makt og myndighet til å stanse leteriggen som er på vei mot Træna – hvis motet og viljen er tilstede. I stedet for å skylde på den rødgrønne regjeringen kan Venstre bevege blikket noen sjømil nordover og hukommelsen 18 år tilbake for et eksempel som viser at det er fullt mulig å stanse en leteboringsprosess, helt opp til boreriggen er på plass. 

I 2001, etter klage, store protester og aksjoner fra blant annet Bellona og Norges Kystfiskarlag så beordret daværende miljøvernminister Siri Bjerke (Ap) leteriggen som var på vei til Røst i Lofoten om å snu. Begrunnelsen var blant annet ny kunnskap fremkommet flere år etter konsekvensutredningen (etter petroleumsloven) av Nordland 6 og et ønske om å se dette i sammenheng med en helhetlige forvaltningsplanen for Lofoten – Barentshavet.  

Bjerke beordret leteboringa stanset, som miljøvernminister i en Arbeiderparti-regjering i mindretall. Med det i minnet kunne man saktens håpe at en statsråd fra et selverklært miljøparti som Venstre var like modig og handlekraftig. Svaret på det vet vi nå. 

Klima- og miljøministeren tillater leteboring og Venstre forsøker å manøvrere seg bort fra beslutningen med mediespin som minner om You-tube-hiten «kan du skylde på noen – problemet løst». Å gjemme egen mangel på handlekraft bak et vedtak fra 2011, øker verken venstres eller klima -og miljøministerens troverdighet i denne saken. 

For lovgivningen er klar; dersom det foreligger ny kunnskap har man også juridisk grunnlag til å gripe inn og trekke inn en tillatelse. Og om noen er i tvil så er det selvsagt fremkommet store mengder ny og relevant kunnskap om området ved Trænarevet etter at konsekvensutredningen (etter petroleumsloven) ble gjennomført –1994, for tjuefem år siden! Vi vet så uendelig mye mer nå enn både i 1994,  2001 og 2011. Derfor grenser det til pinlig at regjeringen velger å gi en tildeling i et forhåndsdefinert område (TFO) i en blokk basert på en konsekvensutredning  fra 1994.

Regjeringen Stoltenberg stanset i 2001 leteboring ved Røst blant annet i påvente av en helhetlig forvaltningsplan.  Denne regjeringen, med statsråd Elvestuen i spissen, velger å gi tillatelse til leteboring i dette området, bare noen måneder før revidering av den helhetlige forvaltningsplanen Lofoten- Barentshavet igangsettes. En revidering der det også er aktuelt å innlemme Trænarevet i forvaltningsplanområdet som et særskilt sårbart område.

Klima og miljøministeren har med andre ord ikke ikke hatt hensyn til ett eneste moment i den 40-siders lange klagen fra Bellona, Norges Kystfiskarlag og Natur og Ungdom eller kravene fra et samlet Lofoten - sist gjennom vedtak i Lofotrådet, Havforskningsinstituttets anbefalinger – og heller ikke Venstres eget synspunkt i saken. 

I denne saken er det ingen skam og snu. Klima- og miljøminister Elvestuen har både makten og muligheten – det er viljen som avgjør.

På forsiden nå