×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis

Verdifulle krabber

I nær halvparten av Råfisklagets distrikt var det to krabbearter som utgjorde størst verdi sist uke.

Kongekrabben stod høyt i kurs i Finnmark.

Råfisklagets ukeomsetning i uke 39 ble for en sjelden gang under 100 mill kroner, nærmere bestemt 91,9 mill kroner som er foreløpig tall.

Både i Øst- og Vest-Finnmark var det kongekrabben som hadde størst verdi av det som ble landet. I østfylket ble den betalt med 196,12 kroner som levende.

Yrkesbrødrene i Vest-Finnmark fikk noen øre mindre per kilo, nærmere bestemt 195,86 kroner per kilo ifølge nettsidene til Norges Råfisklag.

Den mindre slektningen, taskekrabben, gjorde seg gjeldende på Helgeland og i Sør-Trøndelag der den hadde høyest verdi av det som var landet med en pris på henholdsvis 10,91 og 11,28 kroner.

I Troms og Lofoten/ Salten var det seien som utgjorde den mest verdifulle fangsten.

I Troms ble det betalt 3,75 kroner per kilo for rund sei mens i Lofoten/ Salten var prisen i gjennomsnitt 8,92 kroner/kg for sløyd/ hodekappet.

I Råfisklagets to siste områder var det tare (Nord-Trøndelag) og leppefisken bergnebb de mest verdifulle fangstene sist uke.

På forsiden nå