Kyst og Fjord

Verktøy for oljeåpning

Oljevernsenteret i Lofoten og Vesterålen skal ifølge Frp ikke bli «et arnested for klimaromantikere», men tvert imot et viktig verktøy for oljeåpning i LoVeSe.

Frps Kjell Børge Freiberg sier han vil jobbe hver dag for at ikke oljevernsenteret skal bli "et arnested for klimaromantikere."

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Til NRK sa Frps stortingskandidat i Nordland, tidligere statssekretær i olje- og energidepartementet Kjell Børge Freiberg at oljevernsenteret er et viktig verktøy for å få åpnet Nordland 6 og 7 for oljevirksomhet. Overfor Vesterålen Online utdyper han utspillet slik:

– Det som preger debatten om åpning av disse områdene, er sårbarheten. Da må vi finne verktøy for å håndtere denne sårbarheten, og i det håper og tror jeg at oljevernsenteret vil spille en helt sentral rolle. Når vi har sørget for å utvikle de verktøyene vi trenger for å håndtere denne type aktivitet i sårbare områder, vil det bli et viktig verktøy for å komme i gang med oljeutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen, sier Freiberg til VOL.no.

På spørsmål om hvorfor dette motivet ikke har vært tydelig kommunisert underveis i prosessen, sier Freiberg at det er han uenig i.

– Jeg mener det ligger implisitt i etableringen. Selvsagt skal en olje- og miljøvernbase her være i befatning med verktøy som gjør at vi kan drive med petroleumsvirksomhet også utenfor våre områder. For meg har dette helt klart vært en bit av prosjektet, sier Freiberg.

– Jeg skal stå på hver dag for at dette senteret ikke skal bli et arnested for klimaromantikere. Med det mener jeg at man hele tiden skal jakte på konkrete problemstillinger og praktiske løsninger, slik at vi kan høste av naturressursene på en god og sikker måte, sier Frp-politikeren.

 

Sortlending og leder i Natur og Ungdom, Ingrid Skjoldvær, er ikke overrasket over Freibergs utspill.

– Vi har ant at dette var Frps intensjoner bak etableringen, og det er nesten befriende å nå få innrømmelsen. Vi synes det er flott at det jobbes for bedre oljevernberedskap, men det er synd om et kriterium for etableringen av basen er åpning for oljevirksomhet, sier hun.

Skjolvær sier til VOL at hun skal jobbe beinhardt for å nok en gang sette en stopper for Freibergs oljedrøm.

– Vi har gjort det fem ganger før, og jeg har stor tro på at vi klarer det igjen. Frp kan bare glemme åpning av Lofoten, Vesterålen og Senja.

Opprettet 10.08.2017 07:58. Sist oppdatert 10.08.2017 07:58

Kommenter via Facebook

Sjømatrådet ruller ut Sjømatrådet ruller i disse dager ut et nytt globalt markedsføringskonsept.

Sei for åtte mill Seien levert fersk utgjorde 1.190 tonn i kvantum og 8,2 mill kroner i verdi.

Tillater lys Fiskeridirektøren med melding.

Mindre torsk i NAFO Det blir 20 prosent mindre Newfoundland-torsk å fiske på neste år.

Åpnes for trål Åpning av et område på Leirdjupet, innenfor Fiskevernsonen rundt Svalbard, for fiske med torsketrål og snurrevad.

Åpning og stengning av områder Fiskeridirektøren åpner med øyeblikkelig virkning området nord for Bjørnøya, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, som er stengt for fiske med torsketrål og snurrevad.

Leppefisk for 6,7 mill Leppefisket startet opp i uke 31 med verdi på 7,2 mill kr andre uka av dette fisket, redusert til 6,7 mill kroner i uke 33.

Øker trålerkvoten Trålerne får fiske mer hyse i nord.

Må avtale før oppstart Ingen seinotfartøy må starte fisket uten leveringsavtale med kjøper!

Fjernet trål på Svalbard KV «Andenes» har vært på søppeloppdrag for Sysselmannen.

Kystvakten på fjellredning Kystvaktskipet KV Farm har vært på fjellredningstjeneste på Sørøya.

Lakserømming i Møre og Romsdal Meldinger rapporterte om forholdsvis stor fisk på avveie, og aktuelle anlegg ble bedt om å inspisere nøtene sine.

Må være registrert Som fritidsfisker må du registrere båten din i Småbåtregisteret hos Redningsselskapet eller i Skipsregistrene for å delta i fisket etter leppefisk.

- Husk journalkravet Fiskeridirektoratet minner om endringer i journalkravet i landingsforskriften, som ble endret 20. februar 2017. 

Endringer i sildefisket Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i fiske fra midnatt Fiskeridirektøren med melding.

Nytt oljefunn i Norskehavet Funnet er på mellom 25 og 50 millioner utvinnbare fat med olje.

Nye regler fra 1. juli Fra 1. juli trer krav om sikkerhetsstyringssystem for fartøy under 500 bruttotonn (bt) i kraft.

Øker uer-kvoten Økte kvoter i trålernes fiske etter uer i nord.

Stopp i makrellfiske Fiskeridirektøren med melding.

Nedtur for ørret Norge eksporterte 2900 tonn ørret for 236 millioner kroner i mai.

Reke-økning Norge eksporterte 842 tonn reker for 60 millioner kroner i mai.

Redusert ventetid Ettersom flere nå har tatt sin tobiskvote, vil ventetiden for utseiling etter lossing til mel/olje bli redusert med ett døgn. 

Tilrådning om tobis Fiskeridirektøren med melding.

Øker minstemålet Minstemålet på notfanget sei økes i området mellom 62°N og 66°33’N 

Ny pakkegrader til oppdrettsgigant Valgte Marel som leverandør til nyanlegg.

Bygde kassefabrikk Siden behovet bare ble større, bygde lakseslakteriet likegodt en isoporkassefabrikk.

Oppdrettsselskap vil kjøpe flyplass Bedriften som har millard-overskudd er ikke som alle andre. Nå vil de betale ut alle de andre eierne av flyplassen.

Fikk et år medlemskap gratis Markus J. Olaussen fra Helligvær ved Bodø er en godt fornøyd vinner. Han er en av de tre som er trukket ut som vinner av gratis årsmedlemskap i Fiskarlaget.

Føringstilskudd for kongsnegl Heretter vil det bli utbetalt en kroner per kilo i føringstilskudd for kongesnegl.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS