Kyst og Fjord

Verktøy for oljeåpning

Oljevernsenteret i Lofoten og Vesterålen skal ifølge Frp ikke bli «et arnested for klimaromantikere», men tvert imot et viktig verktøy for oljeåpning i LoVeSe.

Frps Kjell Børge Freiberg sier han vil jobbe hver dag for at ikke oljevernsenteret skal bli "et arnested for klimaromantikere."

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Til NRK sa Frps stortingskandidat i Nordland, tidligere statssekretær i olje- og energidepartementet Kjell Børge Freiberg at oljevernsenteret er et viktig verktøy for å få åpnet Nordland 6 og 7 for oljevirksomhet. Overfor Vesterålen Online utdyper han utspillet slik:

– Det som preger debatten om åpning av disse områdene, er sårbarheten. Da må vi finne verktøy for å håndtere denne sårbarheten, og i det håper og tror jeg at oljevernsenteret vil spille en helt sentral rolle. Når vi har sørget for å utvikle de verktøyene vi trenger for å håndtere denne type aktivitet i sårbare områder, vil det bli et viktig verktøy for å komme i gang med oljeutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen, sier Freiberg til VOL.no.

På spørsmål om hvorfor dette motivet ikke har vært tydelig kommunisert underveis i prosessen, sier Freiberg at det er han uenig i.

– Jeg mener det ligger implisitt i etableringen. Selvsagt skal en olje- og miljøvernbase her være i befatning med verktøy som gjør at vi kan drive med petroleumsvirksomhet også utenfor våre områder. For meg har dette helt klart vært en bit av prosjektet, sier Freiberg.

– Jeg skal stå på hver dag for at dette senteret ikke skal bli et arnested for klimaromantikere. Med det mener jeg at man hele tiden skal jakte på konkrete problemstillinger og praktiske løsninger, slik at vi kan høste av naturressursene på en god og sikker måte, sier Frp-politikeren.

 

Sortlending og leder i Natur og Ungdom, Ingrid Skjoldvær, er ikke overrasket over Freibergs utspill.

– Vi har ant at dette var Frps intensjoner bak etableringen, og det er nesten befriende å nå få innrømmelsen. Vi synes det er flott at det jobbes for bedre oljevernberedskap, men det er synd om et kriterium for etableringen av basen er åpning for oljevirksomhet, sier hun.

Skjolvær sier til VOL at hun skal jobbe beinhardt for å nok en gang sette en stopper for Freibergs oljedrøm.

– Vi har gjort det fem ganger før, og jeg har stor tro på at vi klarer det igjen. Frp kan bare glemme åpning av Lofoten, Vesterålen og Senja.

Opprettet 10.08.2017 07:58. Sist oppdatert 10.08.2017 07:58

Kommenter via Facebook

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

Møtte oljenæringen - Vi har en omfattende dialog med oljenæringen og håper dette skal bidra til et smidig og best mulig samarbeid mellom seismikk- og fiskeriinteresser. Det sier generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag.

Oppløftende prøvefiske ved settefiskanlegg Det ble ikke funnet rømt settefisk i Trøndelag og Møre og Romsdal etter drypprømming-kontroll.

Øker hysekvoten Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Økt pris for torsk Økning i minsteprisen for torsk og kongekrabbe - nedgang for sei.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS