Kyst og Fjord

Verktøy for oljeåpning

Oljevernsenteret i Lofoten og Vesterålen skal ifølge Frp ikke bli «et arnested for klimaromantikere», men tvert imot et viktig verktøy for oljeåpning i LoVeSe.

Frps Kjell Børge Freiberg sier han vil jobbe hver dag for at ikke oljevernsenteret skal bli "et arnested for klimaromantikere."

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Til NRK sa Frps stortingskandidat i Nordland, tidligere statssekretær i olje- og energidepartementet Kjell Børge Freiberg at oljevernsenteret er et viktig verktøy for å få åpnet Nordland 6 og 7 for oljevirksomhet. Overfor Vesterålen Online utdyper han utspillet slik:

– Det som preger debatten om åpning av disse områdene, er sårbarheten. Da må vi finne verktøy for å håndtere denne sårbarheten, og i det håper og tror jeg at oljevernsenteret vil spille en helt sentral rolle. Når vi har sørget for å utvikle de verktøyene vi trenger for å håndtere denne type aktivitet i sårbare områder, vil det bli et viktig verktøy for å komme i gang med oljeutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen, sier Freiberg til VOL.no.

På spørsmål om hvorfor dette motivet ikke har vært tydelig kommunisert underveis i prosessen, sier Freiberg at det er han uenig i.

– Jeg mener det ligger implisitt i etableringen. Selvsagt skal en olje- og miljøvernbase her være i befatning med verktøy som gjør at vi kan drive med petroleumsvirksomhet også utenfor våre områder. For meg har dette helt klart vært en bit av prosjektet, sier Freiberg.

– Jeg skal stå på hver dag for at dette senteret ikke skal bli et arnested for klimaromantikere. Med det mener jeg at man hele tiden skal jakte på konkrete problemstillinger og praktiske løsninger, slik at vi kan høste av naturressursene på en god og sikker måte, sier Frp-politikeren.

 

Sortlending og leder i Natur og Ungdom, Ingrid Skjoldvær, er ikke overrasket over Freibergs utspill.

– Vi har ant at dette var Frps intensjoner bak etableringen, og det er nesten befriende å nå få innrømmelsen. Vi synes det er flott at det jobbes for bedre oljevernberedskap, men det er synd om et kriterium for etableringen av basen er åpning for oljevirksomhet, sier hun.

Skjolvær sier til VOL at hun skal jobbe beinhardt for å nok en gang sette en stopper for Freibergs oljedrøm.

– Vi har gjort det fem ganger før, og jeg har stor tro på at vi klarer det igjen. Frp kan bare glemme åpning av Lofoten, Vesterålen og Senja.

Opprettet 10.08.2017 07:58. Sist oppdatert 10.08.2017 07:58

Kommenter via Facebook

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Røykla hele havna Hele havna i Honningsvåg ble røyklagt da en sjark begynte å brenne i natt.

Utseiling for havbrisling I forhold til kvotestørrelsen blir det kun anledning for ett fartøy å ta utseiling til fiske etter havbrisling.

Økte seikvoter i nord  Fiskeridirektøren har besluttet å øke torske- og seitrålernes maksimalkvoter i fisket etter sei nord for 62°N med 20 prosent.

Åpner nye fjordlinjer Fiskeridirektoratet har besluttet å åpne ytterligere et område innenfor fjordlinjen i Kvænangen - Reisafjorden - for fiske etter norsk vårgytende sild med not uavhengig av fartøylengde.

Bjørkavåg blir sittende Konsernsjef for Fiskeribladet, Gunnar Bjørkavåg, blir sittende, tross uheldige uttalelser.

Ingen sabotasje likevel Det var ingen sabotasjeaksjon mot Grieg Seafood i Repvåg. Det var to knuste lyspærer.

I gang med kveitegjenfangst Gjenfangst av 50 000 rømte kveiter er igangsatt på Bømlo. 100 er tatt så langt.

Nye priser på kveita Minsteprisene på kveite økes fra og med mandag 6. november.

Stengte felt i Troms Fiskeridirektøren stenger områdene på Grunnspildra, Reinfjorden og Ytre Kvænangen i Troms for fiske etter reke med trål.

Fem leppefisk-møter I løpet av november vil det bli kjørt fem evalueringsmøter om leppefisk.

Økte maksimalkvoter Fiskeridirektoratet har økt maksimalkvote for fartøy som fisker etter reker i Nordsjøen og Skagerrak.

Fritt fiske etter sei Fra og med 1. november var det fritt fiske for trålere som fisker etter sei i Nordsjøen og Skagerrak.

Nye priser til mel og olje Nye minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse øker fra og med kommende mandag.

Etterforskes etter forlis – Sank da jeg skulle slepe den til ei fjære, sa fisker Johnny Ingebrigtsen til ifinnmark.no.

Setter ny rekord Denne uken åpner en ny produksjonslinje ved BioMars fabrikk på Karmøy.

Berget av vanntett mobil Mannen som forliste i Moskenes kommune sent søndag, kan takke sin vanntette mobiltelefon for at han ble plukket opp såvidt raskt.

Sjømatrådet ruller ut Sjømatrådet ruller i disse dager ut et nytt globalt markedsføringskonsept.

Sei for åtte mill Seien levert fersk utgjorde 1.190 tonn i kvantum og 8,2 mill kroner i verdi.

Tillater lys Fiskeridirektøren med melding.

Mindre torsk i NAFO Det blir 20 prosent mindre Newfoundland-torsk å fiske på neste år.

Åpnes for trål Åpning av et område på Leirdjupet, innenfor Fiskevernsonen rundt Svalbard, for fiske med torsketrål og snurrevad.

Åpning og stengning av områder Fiskeridirektøren åpner med øyeblikkelig virkning området nord for Bjørnøya, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, som er stengt for fiske med torsketrål og snurrevad.

Leppefisk for 6,7 mill Leppefisket startet opp i uke 31 med verdi på 7,2 mill kr andre uka av dette fisket, redusert til 6,7 mill kroner i uke 33.

Øker trålerkvoten Trålerne får fiske mer hyse i nord.

Må avtale før oppstart Ingen seinotfartøy må starte fisket uten leveringsavtale med kjøper!

Fjernet trål på Svalbard KV «Andenes» har vært på søppeloppdrag for Sysselmannen.

Kystvakten på fjellredning Kystvaktskipet KV Farm har vært på fjellredningstjeneste på Sørøya.

Lakserømming i Møre og Romsdal Meldinger rapporterte om forholdsvis stor fisk på avveie, og aktuelle anlegg ble bedt om å inspisere nøtene sine.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS