×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Vevelstad, stedet med oppdrett i lukkede anlegg

En liten rapport fra en av mine mange reiser for å snakke med kystfolket. Hva er det som skjer langs kysten? Hva forteller folket om sine levekår og sine framtidsutsikter?

Debatt

Geir Adelsten Iversen er stortingsrepresentant for Finnmark Sp.

I Vevelstad som ligger slik omtrent midt i Norge – ikke langt fra Alstahaug, Petter Dass sitt rike, finnes foregangsmenn som fikk meg til å tenke; nei det som gjelder er ikke å «se til Norge» – men «look to Vevelstad». Hva har de vel ikke fått til? Jo nettopp; de lenge forhatte lukkede anlegg. Her drifter AkvaFuture AS og AkvaDesign Systems AS sitt anlegg «Miljølaks».

Hva er konseptet og ideen? Her er noen av de viktigste gevinstene med å operere med lukkede anlegg:

- Laksen får svømme i et godt vannmiljø gjennom hele sitt liv. Dette gir bedre muskulatur og meget god kvalitet på laksen.

- Vannet hentes fra dypet, og derfor ikke utsatt for lakselus. Dette gir laksen et skinnende og godt utseende, i tillegg til en unik og god kjøttkvalitet og tekstur.

- Laksen produseres uten at den blir påført lakselus  

- Systemet sikrer mot utvikling og spredning av sykdommer 

- Sedimenterbart avfall samles og benyttes for tillaging av fornybare produkter

- Teknologien gir sterkt redusert risiko for rømming av laks.

- Laksefôr slipper ikke ut av den lukkede merden, slik at villfisk ikke får noe av fóret

- Minimal håndtering av fisken skaper god vekst, trivsel og fiskevelferd

«Miljølaks» illustrerer på en utmerket måte det som Senterpartiet lenge har promotert; dvs. lukkede anlegg. Det var en stor opplevelse å få anledning til å besøke slike flinke oppdrettere. De har vist at lukkede anlegg er mulig å få til. Senterpartiet vil gå inn med incentiver som skal belønne dem som er villige til å satse innovativt: Som det fremgår av Senterpartiets langtidsprogram 2017-21: «Fjerne konsesjon for produksjonsmetoder i havbruksnæringen som ikke påvirker det ytre miljøet negativt, som oppdrettsanlegg på land og lukkede anlegg til sjøs».

På forsiden nå