×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Vi mener: Legg fram regnestykket!

Vi mener

Det på høy tid at Nærings- og Fiskeridepartementet nå lager et regnestykke hvordan framtidens kvoter blir sende ut, og som alle kan forholde seg til.

Regjeringen har allerede sendt ut signaler om at kvotemeldingen neppe blir behandlet av Stortinget før etter påske neste år. Det er neppe en overdrivelse. Når man begynner å finregne på meldingen, viser det seg at konsekvensene av flere av forslagene får helt uventede resultat. Derfor har man fortsatt en lang vei å gå, før siste ord kan sies.

Intensjonen med kvotemeldingen er god. Ved første øyekast kunne de fleste organisasjonene si seg enige i de fleste forslagene. Fortsatt har man ikke klart å presentere et regnestykke over hva sluttsummen blir for den enkelte fisker – uavhengig i hvilken gruppe man befinner seg i. Man har ikke klart å presentere et helhetlig bilde av den framtidige kvoten hvordan den vil fordeles. Derfor har mange sendt inn høringssvar uten egentlig å vite konsekvensene av den foreslåtte kvotepolitikken.

Derfor er det på høy tid at Nærings- og Fiskeridepartementet nå lager et regnestykke som alle kan forholde seg til. Hvordan vil forslaget slå ut for den enkelte fartøygruppe, mannskap og landindustrien. Et regnestykke Kyst og Fjord har sett, viser eksempelvis til at ferskfiskordningen nærmest vil bli avviklet dersom forslaget går igjennom.

Ingen av regnestykkene vi har sett, er blitt stadfestet av departementet. Derfor er det på høy tid at embedsverket tar fram kalkulatoren og finner fram til et komplett resultat over hvordan den nye kvotemeldingen slår ut.

En slik presentasjon ble forøvrig etterlyst allerede under årsmøtet til Fiskarlaget Nord for en måned siden. Nå haster det enda mer å få alle tall på bordet, når forslaget skal behandles av årsmøtet i Norges Fiskarlag. Vi forventer derfor at fiskeriministeren med det første kan presentere et endelig resultat slik at aktørene skal slippe å håndtere meldingen i et tåkehav og ta beslutninger de selv ikke ser konsekvensene av.

På forsiden nå