×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis

Viderefører levendesatsingen

Torskejubel på Myre etter at tre offentlige instanser gir støtte til to nye års innovasjonsarbeid for levendetorsken. 

Lisbeth Reinholdtsen (th) og Beate Solvoll i Fiskeriparken Egga Utvikling jubler over støtten. Foto: Silje Nilsen, Fiskeribladet

Innovasjon Norge, Siva og Norges Forskningsråd satser videre på Arena Torsk. Prosjektet er en såkalt klyngesatsing, der en rekke bedrifter på både sjø- og landsida har gått sammen om å utvikle teknikker og kunnskap.

- Dette er fantastisk  dag for torskenæringa og for oss i Arena Torsk, sier klyngeleder Lisbeth Reinholdtsen i en pressemelding etter at Innvasjon Norge vedtok to nye års støtte.

- Vi er stolte over å ha passert et smalt nåløye med mange kvalifiserte søkere. Hittil har vi bygd grunnmuren sammen med næringa. Nå er vi klare til å bygge videre på eksisterende prosjekter, som med denne tildelingen kan driftes videre. Vi er også godt i gang med planlegging av nye viktige prosjekter, blant annet innen teknologiutvikling,  kvalitet, merkevarebygging og markedskompetanse, sier klyngeleder Lisbeth Reinholdtsen. Reinholdtsen er ansatt i Fiskeriparken Egga Utvikling og har rollen som tilrettelegger og leder av Arena-prosjektet.

33 medlemsbedrifter investerer 4,5 millioner kroner årlig i satsingen, som skal bidra til økt verdiskaping og tilgjengelighet av fersk torsk hele året. Hele verdikjeden for torskefisk, fra fangst og lagring til mottak og salg er med i klyngen, i tillegg til bedrifter fra leverandørindustrien og forskning- og utviklingsmiljøer. Klyngens geografiske tyngdepunkt er i Nordland, men medlemsbedrifter fra Trøndelag til Finnmark er også med på satsingen. I tre år har de samarbeidet om utvikling av systemer for levendelagring, restråstoff, økt kompetanse og forutsigbare industrielle vilkår.

Arena Torsk har ifølge styreleder Arne E. Karlsen blitt et faglig tyngdepunkt innen levendelagring og fangstbasert akvakultur. Utstrakt dialog, samarbeid og kunnskap med fiskeriforvaltningen har også vært viktig, og blir fortsatt viktig, i arbeidet med å videreutvikle næringen.

- Vi har skapt et velfungerende innovasjonssystem som vi nå får videreføre. Vi har gode resultater å vise til gjennom første periode, prosjekter og resultater som kun har vært oppnåelige på grunn av den store drivkraften, engasjementet og viljen til å satse som medlemsbedriftene og næringen for øvrig har vist, sier styringsgruppeleder Arne E. Karlsen i Gunnar Klo AS.

Fangstbasert akvakultur er nå inne i læreplanene på videregående skole, og flere konkrete prosjekter for bedriftssamarbeid er gjennomført.

-Spesielt banebrytende har fôrprosjektet vært, hvor vi nå har kommet nærmere en løsning på den store utfordringen med å få lagd et fôr som den villfangede torsken vil spise. Utviklingen av et vanntilsatt tørrfôr ble løsningen  i samarbeidet mellom fôrprodusent Biomar, næringa og forsknings- og utviklingsmiljøer. Et eget hygienisert fôr til torsken reduserer smitteproblematikk og er viktig i et bærekraftperspektiv, sier Lisbeth Reinholdtsen. 

I neste periode skal Arena Torsk jobbe med økt lønnsomhet gjennom fokus på kvalitet og levende levering, i tillegg til lagring og sesongutvidelse. Vi vil også igangsette flere prosjekter som skal øke markedskompetansen gjennom hele verdinæringen.

- Det vil danne grunnlaget for en helårig tilgang på ferskt råstoff, og derved helårig virksomhet i fiskerinæringen, som er helt i tråd med regjeringens visjon for å skape økte verdier i hvitfisknæringen. Medlemmene skal utvikle ny teknologi og kompetanse, og kunnskap om marked og merkevarer som er nødvendig for å lykkes med visjonen. På denne måten kobler vi sammen det beste fra fiskeri med det beste fra havbruk, legger Reinholdtsen til.  

Levendelagring har det siste året hatt en økning på hele 44% og stadig flere fartøy rigges for å holde fisken levende ombord. Hvitfisknæringen er betydelig i nord. Det ble i 2017 landet 235 000 tonn fersk torsk fra kystflåten til en verdi av 4 200 millioner kroner i Norges Råfisklags distrikt, 99% av dette i Nord-Norge. Norge eksporterer sjømat for 96 milliarder kroner, og fiskeriene bidrar med 60 prosent av volumet, men bare 28 prosent av den totale verdien.

- Arena Torsk ønsker å realisere Norges potensial med å bidra til økt verdiskaping og helårlig sysselsetting. Vi mener at det er store muligheter for økt lønnsomhet. Vi er nytenkende og  med på å utvikle en ny næring innen hvitfiskindustrien, sier Karlsen.

På forsiden nå