Kyst og Fjord

- Viktig å få ordnet papirene fort

- Det er veldig viktig at de som ikke har ordnet seg sertifikat Fiskeskipper klasse C, gjør det fort, sier daglig leder Hilde Rødås Johnsen i Norges Kystfiskarlag.

- Det stilles ikke krav om helseattest fra sjømannslege, men legeerklæring om tilfredstillende helse, syn, hørsel og fargesyn, sier Hilde Rødås Johnsen i kystfiskarlaget.

Foto: Dag Erlandsen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Hun viser til Kyst og Fjords oppslag og sier at kystfiskarlaget jobber med problemstillingen omkring fargesyn.

Rammer mange

- Kravet om fargesyn er et reelt problem som rammer mange, og med tilbakevirkende kraft.

Norges Kystfiskarlag er opptatt at det må komme en løsning for de som rammes av dette forholdet, og vil fortsette å ta denne problemstilingen opp med ansvarlige myndigheter, sier hun.

Hun sier at dessverre er det noen fiskere som feilaktig er blitt møtt med krav om sjømannslegeattest. Imidlertid stilles det ikke krav om helseattest fra sjømannslege for fiskere som skal ha Fiskeskipper klasse C sertifikat.

I tillegg

Men det stilles krav om legeerklæring om tilfredstillende helse, syn, hørsel og fargesyn.

- I utgangspunktet er dette samme krav som gjelder for bilførere – men der altså fargesyn kommer i tillegg og rammer mange som tidligere har måttet posisjonere seg i nettopp denne fartøystørrelsene fordi de ikke har tilfredsstilt sertifikatkravene for større fartøy, sier Hilde Rødås Johnsen.

I fiske før -99

Ellers er det også viktig å få frem at fiskere som kan dokumentere å ha vært i erversmessig fiske før 01.01 1999, og å ha ført fiskefartøy mellom 10,67 og15 meter innen 1. januar 2012  anses å tilfredsstille kravene til fartstid og utdanning til fiskeskippersertifikat klasse C, og kan få dette utstedt på grunnlag av tidligere praksis – forutsatt at søknad med dokumentasjon fremmes for Sjøfartsdirektoratet innen 1. januar 2013.

Opprettet 10.09.2012 13:21. Sist oppdatert 10.09.2012 13:30

Kommenter via Facebook

Fikk lysestake på lina Kjent fisker fra Lofoten med uvanlig fangst.

Laks, torsk og makrell var viktigst Laks er den viktigste arten for norsk sjømateksport med over 68 prosent av den totale eksportverdien og 38 prosent av volumet.

Oppretter nytt investeringsfond Broodstock Capital har hentet 200 millioner kroner til et nytt investeringsfond for sjømatsektoren. Det skal kun investere i små og mellomstore bedrifter.

Uerkvoten opp Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt en totalkvote på 19 514 tonn uer i Norges økonomiske sone nord for N 65°20`, i fiskerisone ved Jan Mayen og i internasjonalt farvatn.

Fikk tilskudd til flytebrygge Etter lengtet behov for bygd i vekst, blir nå dekket.

Regulering av kolmule er klar I kyststatsforhandlingene om kolmule ble det den 7. desember inngått en avtale om ei totalkvote (TAC) på 1.387.872 tonn, noe som er i tråd med tilrådningen frå ICES.

Knappe 7000 tonn torsk For Nordsjøen og Skagerrak er det fastsatt en norsk kvote på 6 955 tonn i neste år reguleringer.

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Røykla hele havna Hele havna i Honningsvåg ble røyklagt da en sjark begynte å brenne i natt.

Utseiling for havbrisling I forhold til kvotestørrelsen blir det kun anledning for ett fartøy å ta utseiling til fiske etter havbrisling.

Økte seikvoter i nord  Fiskeridirektøren har besluttet å øke torske- og seitrålernes maksimalkvoter i fisket etter sei nord for 62°N med 20 prosent.

Åpner nye fjordlinjer Fiskeridirektoratet har besluttet å åpne ytterligere et område innenfor fjordlinjen i Kvænangen - Reisafjorden - for fiske etter norsk vårgytende sild med not uavhengig av fartøylengde.

Bjørkavåg blir sittende Konsernsjef for Fiskeribladet, Gunnar Bjørkavåg, blir sittende, tross uheldige uttalelser.

Ingen sabotasje likevel Det var ingen sabotasjeaksjon mot Grieg Seafood i Repvåg. Det var to knuste lyspærer.

I gang med kveitegjenfangst Gjenfangst av 50 000 rømte kveiter er igangsatt på Bømlo. 100 er tatt så langt.

Nye priser på kveita Minsteprisene på kveite økes fra og med mandag 6. november.

Stengte felt i Troms Fiskeridirektøren stenger områdene på Grunnspildra, Reinfjorden og Ytre Kvænangen i Troms for fiske etter reke med trål.

Fem leppefisk-møter I løpet av november vil det bli kjørt fem evalueringsmøter om leppefisk.

Økte maksimalkvoter Fiskeridirektoratet har økt maksimalkvote for fartøy som fisker etter reker i Nordsjøen og Skagerrak.

Fritt fiske etter sei Fra og med 1. november var det fritt fiske for trålere som fisker etter sei i Nordsjøen og Skagerrak.

Nye priser til mel og olje Nye minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse øker fra og med kommende mandag.

Etterforskes etter forlis – Sank da jeg skulle slepe den til ei fjære, sa fisker Johnny Ingebrigtsen til ifinnmark.no.

Setter ny rekord Denne uken åpner en ny produksjonslinje ved BioMars fabrikk på Karmøy.

Berget av vanntett mobil Mannen som forliste i Moskenes kommune sent søndag, kan takke sin vanntette mobiltelefon for at han ble plukket opp såvidt raskt.

Sjømatrådet ruller ut Sjømatrådet ruller i disse dager ut et nytt globalt markedsføringskonsept.

Sei for åtte mill Seien levert fersk utgjorde 1.190 tonn i kvantum og 8,2 mill kroner i verdi.

Tillater lys Fiskeridirektøren med melding.

Mindre torsk i NAFO Det blir 20 prosent mindre Newfoundland-torsk å fiske på neste år.

Åpnes for trål Åpning av et område på Leirdjupet, innenfor Fiskevernsonen rundt Svalbard, for fiske med torsketrål og snurrevad.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS