Kyst og Fjord

- Viktig å være i fjæra

Det er viktig for ungene å leke i fjæra. Det mener ledelsen i Frøystad AS i Herøy, som «gir i bøtter og spann».

Per Frøystad, Cherry Lee og Roy Willy Hagen meiner det er viktig at barna får leke i fjæra. Her sammen med ungene i Troll-lia barnehage.

Foto: Privat
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

- Vi har lyst til å vise barn hvor kjekt du kan ha det ved sjøen, så nå gir vi bøtter og håver til alle barnehagene i kommunen, sier Per Frøystad, daglig leder hos redskapsprodusenten.

- Det er både kjekt og lærerikt å leike i fjæra, og slik vi bor, er det også viktig at barna får være i fjæra og lære seg å ha respekt for sjøen, sier han.

Trygg ved sjøen
Ideen kom fra innkjøpssjef i selskapet, Cherry Lee. Hun sier barn som vokser opp i en kommune som Herøy bør få lære seg og ha det kjekt i fjæra og være trygge ved sjøen.

- Vi håper barna vil ha glede av bøttene og håvene, og vi er glade for å få lov til å gi noe tilbake til lokalsamfunnet, sier hun.

Frøystad vil nå dele ut bøtter og håver til 4- og 5-åringene i barnehagene i Herøy, samt til sjøspeiderene. Den gjennomsiktige bøtta gir god oversikt over fangsten, silen fungerer både til fangsting og til å holde fangsten på plass i bøtta og håven gir god rekkevidde på fiskinga.

Nye fiskere?
Frøystad AS har drevet med utvikling og produksjon av fiskeredskaper siden 1972, og Per Frøystad gleder seg over at nye generasjoner helt fra barnehagealder får være med på fjærelek og fiske med teiner og garn.

- Det er viktig at barna får være med på slike aktivitetar og hvem vet, kanskje er her noen kommende fiskere også?

Opprettet 06.10.2017 11:25. Sist oppdatert 06.10.2017 11:25

Kommenter via Facebook

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS