×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Vil dekke eierløst marint avfall

Nå kan du få dekket utgifter i forbindelse med deponering av eierløst marint avfall.

Nå kan du søke om å få dekket utgifter i forbindelse med deponering av marint avfall. Foto: Marius Ibs Øien-Hansen

Organisasjonen Hold Norge Rent har etablert en egen ordning der en kan søke om å få dekket kostnader en har hatt for å avhende søppel fra havet.

Refusjonsordningen er åpen for alle som har hatt utgifter til transport og behandling av eierløst marint avfall eller transport av frivillige til og fra ryddeaksjoner.

Må være registrert
Søknadsfristen er 15. november. Avfallet det søkes for må imidlertid være samlet inn på frivillig basis og være registret på ryddeportalen Rydde.

– Vi håper integreringen av søknadsskjemaene i Rydde vil gjøre søknadsprosessen enklere, og vi står til tjeneste for alle som trenger bistand i forbindelse med denne oppgraderingen, sier fagleder Mari Mo Osterheider i en 

Etter at søknadene er behandlet vil refusjonene utbetales innen utgangen av 2020m framgår det i meldingen.

Dugnadsporsjekt
Hold Norge Rent er en ideell forening som arbeider mot forsøpling. Foreningen skal både forebygge forsøpling og bidra til å rydde opp avfall som er på avveie. Organisasjonens hovedoppgave er å engasjere frivillige til opprydding av eierløst avfall, og et av de viktigste tiltak er Strandryddeuka som er Norges største kollektive ryddedugnad.

På forsiden nå