×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Vil fange mer hval

Vestvågøy Fiskarlag mener bestanden av finnhval og knølhval er blitt så stor at det bør utredes om ikke man skal starte jakt på disse hvalene.

Knølhval og finnhval bør beskattes, mener Vestvågøy Fiskarlag.

- Det har i år med likhet av de foregående år vært  registrert store mengder med store sjøpattedyr, både kystnært, område overfarten Norskekysten til Bjørnøya samt område Bjørnøya-Hopen. Det som vi ser mer til i år enn tidligere er Finnhval og Knølhval, skriver laget i et styrevedtak der de ber om å vurdere jakt på disse dyrene

Årsak til fugledød?
- Beskatningen av disse dyrene eksisterer ikke, og de tar godt for seg av matfatet i havet (Sild, Lodde og annen yngel). Samtidig blir det stadig slått opp i media om fugledød i de store lokasjonene av hekkende sjøfugl, kan de store sjøpattedyrene være en medvirkende årsak, spør laget

Ut fra det ber Vestvågøy Fiskarlag  om at det utredes om muligheten for beskatning av denne bestanden, slik at det igjen blir balanse mellom bestand av hval og tilgang/uttak av mat.

På forsiden nå