Kyst og Fjord

Vil ha autolinere ut av heimsjyen

Kystfiskarlaget i Bø er frustrert over nok et dårlig høstfiske fordi sjarkautolinere har ligget her i hele sommer og tømt nærområdet deres for fisk.

Wilhelm Enoksen og Stig Pedersen mener det må vises magemål i fisket som skjer på stedbundne bestander nær kysten.

Foto: Erik Jenssen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Erik Jenssen

erik@kystogfjord.no

Stig Pedersen og Wilhelm Enoksen i Bø Kystfiskarlag representer medlemmer fra flere vesterålskommuner, og er bekymret for fisketrykket fra en voksende flåte små autolinere. Tidlig på 2000-tallet ble de havgående autolinerne sendt ut på storhavet, med god effekt på de lokale bestandene, ifølge de to.

- Etter at de ble vanlig med autolineanlegg også på de mindre båtene, har vi de siste fire- fem sesongene opplevd at fisken er borte igjen. Den effekten kom ganske raskt etter at autoline kom tilbake på feltene.

Går i ett

- Det er rett og slett ikke bærekraftig sånn som de holder på. Det drives på skift, uten hensyn til verken ferie eller helg. Bruket settes på nytt med en gang uten at fiskeplassene får tid til å komme seg igjen. Resultatet er en systematisk nedfisking av lokale bestander av brosme, longa og andre fiskeslag vi skulle hatt å drifte på her utover høstene, sier Pedersen og Enoksen.

De to vet meget godt at havet utenfor Vesterålen ikke er utømmelig, og peker på at det tradisjonelle driftsmønsteret fra den lokale flåten har tatt hensyn til dette.

- Sånn som vi lokale fiskere her driver med håndegna lina, gir vi jo plassene tid til å komme seg igjen mellom hvert sett. Vi vet utmerket godt at du tømmer plassene for fisk når det settes på nytt og på nytt. Sånn ser det ikke ut til at autolinerne tenker. De går i ett.

Vil ha begrensning

Kystfiskarlaget i Bø mener problematikken er den samme langs store strekninger av kysten, og at noe må gjøres, både med forskning og forvaltning.
- Det virker ikke som om forskningen har særlig stor interesse for fiskeslagene som ikke er kvoteregulerte. Dette er jo veldig viktige arter å holde kontroll på, det er saktevoksende arter som man ikke bare kan ligge og taue på slik det skjer nå, mener de to.

Løsningen burde ifølge Kystfiskarlaget i Bø være å følge opp den teknologiutviklingen som har vært siden den havgående autolineflåten ble sendt til havs, og sette begrensninger uavhengig av størrelsen på båtene.

- Vi snakker om små båter som kan ha med seg 15.000- 20.000 krok. Det vatner de et par ganger i løpet av et sjøvær på halvannet døgn. Da er det snakk om 30.000- 40.000 kroker i havet i løpet av et døgn, og det er alvorlig mye. De fremstår nesten like effektive som de store havgående autolinerne vi var plaga med før. Så helst burde disse båtene vært sendt utenfor 12-mila, eller så bør man sette en begrensning for hvor mange kroker de kan ha i vannet per døgn, mener Pedersen og Enoksen.

Les hele saken her.

Opprettet 11.10.2018 12:10. Sist oppdatert 11.10.2018 12:10

Kommenter via Facebook

Finner ikke lodde Ingen fangstbare mengder med lodde på Island.

Rømming i Øst-Lofoten I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS