×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Vil ha bedre tall på sjarkfiskere

Nordland Fylkesting behandler nå sak om sjarkflåtens fremtidige rammebetingelser.

MDGs Bent Bakkan savner tallmateriale.

Miljøpartiet De Grønne mener at all privatisering av fiskeressursene er i strid med prinsippet om at fisken i havet eies i fellesskap av folket.

- Vi er enige med fylkesrådet om at sjarkflåten er en nødvendig rekrutteringsarena, og at det bør finnes en gruppe som ikke trenger millioninvesteringer i kvotekjøp.

Men vi trenger et bedre tallgrunnlag for denne gruppen. Per i dag har ikke Fiskeridirektoratet noe statistikk som forteller oss om alderssammensetningen i gruppen under 11 meter. Heller ikke Nordland Fylkes Fiskarlag har oversikt over alderssammensetningen i sjarkflåten. Er fartøygruppen den rekrutteringsarenaen som vi mener den skal være? Domineres gruppen av yngre eller eldre fiskere, er det stor prosentandel kvinner i denne gruppen og i hvilken retning går utviklingen? Dette er viktig informasjon, når man skal legge grunnlaget for ny politikk, sier De Grønnes fylkestingsrepresentant Bent Bakkan.

De Grønne vil derfor at Fiskeridirektoratet får i oppgave å lage statistikk for hvem som drifter fartøy som er under 11 meter. En slik statistikk vil gi oss et bedre kunnskapsgrunnlag, i det videre arbeidet med å utvikle den minste og viktige fartøygruppen.

På forsiden nå