Kyst og Fjord

Vil ha flere unge til å spise fisk

Antallet unge fiskespisere synker. – Produktutvikling er helt sentralt for å nå unge forbrukere.

- Næringen selv må ta utfordringen å få unge til å spise fisk, sier Sigvald Rist.

Foto: Dag Erlandsen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Det sier direktør Sigvald Rist hos fiskeprodusenten Insula til Lofotposten.

Han leder avdelingen som produserer merkevaren «Lofoten» på Leknes.

Ungdommen spiser mindre fisk og sjømat enn for få år siden.

Forbrukerne som er under 34 har nesten halvert sitt forbruk siden 2012, viser opplysninger fra  forbrukerpanelet GFK Norge, som analyserer folks handlevaner.

Dette har gjort at fiskerimyndighetene nå vil øke støtten til prosjekter som skal påvirke unge til å spise mer sjømat.

Til sammen 12 millioner kroner har Nærings- og Fiskeridepartementet gått inn med. Norges Sjømatråds prosjekt, Fiskesprell, som skal introdusere barnehager og skoler for fiskemat, er blant de som blir tilgodesett.

– Norge er en stor fiskerinasjon og vi burde være verdensmestere i å lage og spise fisk. Mer kunnskap om sjømat kan gi barn og unge flere gode matopplevelser, og gjøre det lettere å velge fisk oftere. Å gi barn og unge et godt kosthold er en av de viktigste investeringene vi kan gjøre for kommende generasjoner, sier fiskeriminister Per Sandberg i em pressemelding.

Sigvald Rist ser produktutvikling som en svært viktig del for å nå den unge gruppen.

– Å øke konsumet er en utfordring som næringen selv sammen med handelsnæringen må ta. Undersøkelsen viser at barn spiser mer godteri enn sjømat, sier Sigvald Rist til Lofotposten.

– Vi ser at produkter som er lett å tilberede, lett tilgjengelige og smaker godt selger bra. Men produktutvikling er viktig for å nå yngre, slår han fast overfor avisen.

Opprettet 15.05.2017 07:28. Sist oppdatert 15.05.2017 07:29

Kommenter via Facebook

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Røykla hele havna Hele havna i Honningsvåg ble røyklagt da en sjark begynte å brenne i natt.

Utseiling for havbrisling I forhold til kvotestørrelsen blir det kun anledning for ett fartøy å ta utseiling til fiske etter havbrisling.

Økte seikvoter i nord  Fiskeridirektøren har besluttet å øke torske- og seitrålernes maksimalkvoter i fisket etter sei nord for 62°N med 20 prosent.

Åpner nye fjordlinjer Fiskeridirektoratet har besluttet å åpne ytterligere et område innenfor fjordlinjen i Kvænangen - Reisafjorden - for fiske etter norsk vårgytende sild med not uavhengig av fartøylengde.

Bjørkavåg blir sittende Konsernsjef for Fiskeribladet, Gunnar Bjørkavåg, blir sittende, tross uheldige uttalelser.

Ingen sabotasje likevel Det var ingen sabotasjeaksjon mot Grieg Seafood i Repvåg. Det var to knuste lyspærer.

I gang med kveitegjenfangst Gjenfangst av 50 000 rømte kveiter er igangsatt på Bømlo. 100 er tatt så langt.

Nye priser på kveita Minsteprisene på kveite økes fra og med mandag 6. november.

Stengte felt i Troms Fiskeridirektøren stenger områdene på Grunnspildra, Reinfjorden og Ytre Kvænangen i Troms for fiske etter reke med trål.

Fem leppefisk-møter I løpet av november vil det bli kjørt fem evalueringsmøter om leppefisk.

Økte maksimalkvoter Fiskeridirektoratet har økt maksimalkvote for fartøy som fisker etter reker i Nordsjøen og Skagerrak.

Fritt fiske etter sei Fra og med 1. november var det fritt fiske for trålere som fisker etter sei i Nordsjøen og Skagerrak.

Nye priser til mel og olje Nye minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse øker fra og med kommende mandag.

Etterforskes etter forlis – Sank da jeg skulle slepe den til ei fjære, sa fisker Johnny Ingebrigtsen til ifinnmark.no.

Setter ny rekord Denne uken åpner en ny produksjonslinje ved BioMars fabrikk på Karmøy.

Berget av vanntett mobil Mannen som forliste i Moskenes kommune sent søndag, kan takke sin vanntette mobiltelefon for at han ble plukket opp såvidt raskt.

Sjømatrådet ruller ut Sjømatrådet ruller i disse dager ut et nytt globalt markedsføringskonsept.

Sei for åtte mill Seien levert fersk utgjorde 1.190 tonn i kvantum og 8,2 mill kroner i verdi.

Tillater lys Fiskeridirektøren med melding.

Mindre torsk i NAFO Det blir 20 prosent mindre Newfoundland-torsk å fiske på neste år.

Åpnes for trål Åpning av et område på Leirdjupet, innenfor Fiskevernsonen rundt Svalbard, for fiske med torsketrål og snurrevad.

Åpning og stengning av områder Fiskeridirektøren åpner med øyeblikkelig virkning området nord for Bjørnøya, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, som er stengt for fiske med torsketrål og snurrevad.

Leppefisk for 6,7 mill Leppefisket startet opp i uke 31 med verdi på 7,2 mill kr andre uka av dette fisket, redusert til 6,7 mill kroner i uke 33.

Øker trålerkvoten Trålerne får fiske mer hyse i nord.

Må avtale før oppstart Ingen seinotfartøy må starte fisket uten leveringsavtale med kjøper!

Fjernet trål på Svalbard KV «Andenes» har vært på søppeloppdrag for Sysselmannen.

Kystvakten på fjellredning Kystvaktskipet KV Farm har vært på fjellredningstjeneste på Sørøya.

Lakserømming i Møre og Romsdal Meldinger rapporterte om forholdsvis stor fisk på avveie, og aktuelle anlegg ble bedt om å inspisere nøtene sine.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS