Kyst og Fjord

Vil ha flere unge til å spise fisk

Antallet unge fiskespisere synker. – Produktutvikling er helt sentralt for å nå unge forbrukere.

- Næringen selv må ta utfordringen å få unge til å spise fisk, sier Sigvald Rist.

Foto: Dag Erlandsen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Det sier direktør Sigvald Rist hos fiskeprodusenten Insula til Lofotposten.

Han leder avdelingen som produserer merkevaren «Lofoten» på Leknes.

Ungdommen spiser mindre fisk og sjømat enn for få år siden.

Forbrukerne som er under 34 har nesten halvert sitt forbruk siden 2012, viser opplysninger fra  forbrukerpanelet GFK Norge, som analyserer folks handlevaner.

Dette har gjort at fiskerimyndighetene nå vil øke støtten til prosjekter som skal påvirke unge til å spise mer sjømat.

Til sammen 12 millioner kroner har Nærings- og Fiskeridepartementet gått inn med. Norges Sjømatråds prosjekt, Fiskesprell, som skal introdusere barnehager og skoler for fiskemat, er blant de som blir tilgodesett.

– Norge er en stor fiskerinasjon og vi burde være verdensmestere i å lage og spise fisk. Mer kunnskap om sjømat kan gi barn og unge flere gode matopplevelser, og gjøre det lettere å velge fisk oftere. Å gi barn og unge et godt kosthold er en av de viktigste investeringene vi kan gjøre for kommende generasjoner, sier fiskeriminister Per Sandberg i em pressemelding.

Sigvald Rist ser produktutvikling som en svært viktig del for å nå den unge gruppen.

– Å øke konsumet er en utfordring som næringen selv sammen med handelsnæringen må ta. Undersøkelsen viser at barn spiser mer godteri enn sjømat, sier Sigvald Rist til Lofotposten.

– Vi ser at produkter som er lett å tilberede, lett tilgjengelige og smaker godt selger bra. Men produktutvikling er viktig for å nå yngre, slår han fast overfor avisen.

Opprettet 15.05.2017 07:28. Sist oppdatert 15.05.2017 07:29

Kommenter via Facebook

Torskeprisen ned Her er de dynamiske minsteprisene fra og med 26. februar:

Savnet 3.500 laks I desember rømte 3500 oppdrettslaks fra Troms fylkeskommune sin undervisningstillatelse-merd i Bergsfjorden på Senja.

Større tro på fisk Nordmenn flest har større tro på at fiskeri og sjømat skal bære landet inn i framtiden enn oljen. 

Endring for rekefelt Innført endring av grensene for området på Reisafjorden i Troms som er stengt for fiske etter reke med trål.

Økte makrellpriser Sildealgslaget setter opp minsteprisen på makrell til konsum.

Økte priser på NVG-sild Prisene på NVG-sild settes opp fra og med mandag.

Preget av dårlig vær Kuling- og stormbyge langs kysten i nord, holdt fiskerne i land det meste av forrige uke. Det resulterte i et labert resultat, da tallene skulle summeres opp.

Fikk lysestake på lina Kjent fisker fra Lofoten med uvanlig fangst.

Laks, torsk og makrell var viktigst Laks er den viktigste arten for norsk sjømateksport med over 68 prosent av den totale eksportverdien og 38 prosent av volumet.

Oppretter nytt investeringsfond Broodstock Capital har hentet 200 millioner kroner til et nytt investeringsfond for sjømatsektoren. Det skal kun investere i små og mellomstore bedrifter.

Uerkvoten opp Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt en totalkvote på 19 514 tonn uer i Norges økonomiske sone nord for N 65°20`, i fiskerisone ved Jan Mayen og i internasjonalt farvatn.

Fikk tilskudd til flytebrygge Etter lengtet behov for bygd i vekst, blir nå dekket.

Regulering av kolmule er klar I kyststatsforhandlingene om kolmule ble det den 7. desember inngått en avtale om ei totalkvote (TAC) på 1.387.872 tonn, noe som er i tråd med tilrådningen frå ICES.

Knappe 7000 tonn torsk For Nordsjøen og Skagerrak er det fastsatt en norsk kvote på 6 955 tonn i neste år reguleringer.

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Røykla hele havna Hele havna i Honningsvåg ble røyklagt da en sjark begynte å brenne i natt.

Utseiling for havbrisling I forhold til kvotestørrelsen blir det kun anledning for ett fartøy å ta utseiling til fiske etter havbrisling.

Økte seikvoter i nord  Fiskeridirektøren har besluttet å øke torske- og seitrålernes maksimalkvoter i fisket etter sei nord for 62°N med 20 prosent.

Åpner nye fjordlinjer Fiskeridirektoratet har besluttet å åpne ytterligere et område innenfor fjordlinjen i Kvænangen - Reisafjorden - for fiske etter norsk vårgytende sild med not uavhengig av fartøylengde.

Bjørkavåg blir sittende Konsernsjef for Fiskeribladet, Gunnar Bjørkavåg, blir sittende, tross uheldige uttalelser.

Ingen sabotasje likevel Det var ingen sabotasjeaksjon mot Grieg Seafood i Repvåg. Det var to knuste lyspærer.

I gang med kveitegjenfangst Gjenfangst av 50 000 rømte kveiter er igangsatt på Bømlo. 100 er tatt så langt.

Nye priser på kveita Minsteprisene på kveite økes fra og med mandag 6. november.

Stengte felt i Troms Fiskeridirektøren stenger områdene på Grunnspildra, Reinfjorden og Ytre Kvænangen i Troms for fiske etter reke med trål.

Fem leppefisk-møter I løpet av november vil det bli kjørt fem evalueringsmøter om leppefisk.

Økte maksimalkvoter Fiskeridirektoratet har økt maksimalkvote for fartøy som fisker etter reker i Nordsjøen og Skagerrak.

Fritt fiske etter sei Fra og med 1. november var det fritt fiske for trålere som fisker etter sei i Nordsjøen og Skagerrak.

Nye priser til mel og olje Nye minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse øker fra og med kommende mandag.

Etterforskes etter forlis – Sank da jeg skulle slepe den til ei fjære, sa fisker Johnny Ingebrigtsen til ifinnmark.no.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS