×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Vil ha kontakt med skippere

Det marine forskningsmiljøet i Tromsø studerer fiskeartene på bankene i Barentshavet. Nå ønsker de å komme i kontakt med skippere med kjennskap til fisken og hvordan den forflytter seg i dette store havområdet.

Vil høre på skippere med erfaring fra Barentshavet. Foto: Foto: Norges Sjømatråd

– Hvis du er interessert og vil bidra med sin kunnskap, så må du ta kontakt med oss, oppfordrer forskere ved Norges fiskerihøgskole, UiT - Norges arktiske universitet og Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Forskerne studerer hvordan utbredelsen og sammensetning av fiskearter på bankene i Barentshavet endrer seg over tid. Bak står forskningsprosjektet DRIVEBANKS i regi av NINA. Prosjektet er finansiert av Framsenteret i Tromsø og Norges forskningsråd.

Vil intervjue skippere

Fiskerne tilbringer store deler av året på fiskebankene og har mye kunnskap om fiskebanker og fiskens forflytninger i forhold til bankene. Vi ønsker derfor i løpet av høsten 2019 å intervjue aktive fiskere om deres erfaringer og kunnskap knyttet til fiskens utbredelse og artssammensetning på og ved fiskebanker.

– Vi vil gjerne komme i kontakt med skippere som har erfaring fra fiske i Barentshavet og som også er aktive skippere i dag.

Gjensidig nytteverdi

Forskerne skal se nærmere på hvordan utbredelsen til fiskeartene og sammensetningen varierer i dette store havområdet, og ikke minst hva det har å si for tilgjengelige fiskeressurser. De skal undersøke hva som driver endringene i Barentshavet. Det skal ses på sammenhenger mellom størrelse på banker, dyp, temperatur, og ikke minst hvilken rolle fiskeriene har.

– Data vi får fra fangst og sporinger tyder på at fisket flytter på seg, og vi vil gjerne høre fra fiskerne om de mener det skyldes endringer de ser i naturen eller om det påvirkes av forvaltning og markedstilpasninger. Vi ønsker en tettere dialog mellom fiskere og forskere som kan ha en gjensidig nytteverdi.

Forskningsprosjektet gjennomføres i et samarbeid mellom Norsk institutt for naturforskning, Norges fiskerihøgskole, UiT Norges arktiske universitet og Havforskningsinstituttet.

På forsiden nå