Kyst og Fjord

Vil ha markedsadgang for kvalkjøtt

Når fiskeriminister Harald Tom Nesvik (FrP) i neste måned besøker Japan, krever Sjømat Norge at han jobber for full markedsadgang for kvalkjøtt.

Dersom norsk kvalkjøtt vil bli omsatt ferskt i Japan, kan det få store positive ringvirkninger.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Saken er den, at japanerne meldte seg ut av den internasjonale kvalfangstkommisjonen og har etter det søkt Norge for råd og kunnskap om forvaltning av kval-ressursen.

- Skal Japan innhente hvalråd hos oss, må vi forlange markedstilgang fra dem, mener administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge til nettstedet fiskeribladet.no (bak betalingsmur).

Det foregår i dag en begrenset eksport av kvalkjøtt til Japan, i første rekke i frossen form. Sjømat Norge ønsker å ta det videre til å gjelde ferske kvalprodukter.

- Det er liten politisk vilje til å kreve at Sjømatrådet tar tak i å markedsføre hvalen fordi man er redd det vil føre til internasjonale utfordringer. Og ikke har næringen selv økonomiske muskler til større kampanjer eller produktutvikling. Resultatet er synkende interesse for hvalkjøtt blant nordmenn, sier Ystmark til nettstedet.

- Men åpner man opp det japanske markedet med sine 127 millioner innbyggere, så vil omsetning og marginer øke betraktelig. Det gir rom for kampanjer og produktutvikling i Japan og ikke minst rettet mot norske konsumenter, sier han.

Han mener det er mer naturlig å fokusere på markedsadgang i Japan. Og om én måned lover han å ta opp temaet når han gjester landet.

- Jeg vil diskutere markedsadgang for hval på det japanske markedet når jeg reiser til Japan i mars. En handelsavtale med Japan er høyt på min prioriteringsliste. Det er derfor jeg skal bruke fire dager i Japan kommende måned, sier Nesvik til fiskeribladet.no.

- Dagens eksportvolum på hval er forholdsvis lavt. Den halve millionen jeg har bevilget overstiger langt det som ville vært budsjettet for markedsføring av hval dersom Sjømatrådet skulle finansiert markedsføringen gjennom eksportavgiften. Norske hvalfangere får mye mer offentlig finansiert markedsføring enn det noen andre sjømatprodusenter får, avslutter fiskeriminister Harald T. Nesvik til nettstedet.

Opprettet 11.02.2019 07:49. Sist oppdatert 11.02.2019 07:50

Kommenter via Facebook

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS