×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Vil ha sildekvoten ned

Det internasjonale havforskningsrådet ICES vil hva kvoten på Nordsjøsild ned. I sin anbefaling foreslår de en reduksjon på 6,7 prosent neste år.

Havforskerne mener at direktefisket på Nordsjøsild ikke bør overstige 359 367 tonn.

Ifølge ICES bør ikke direktefisket overstige 359 367 tonn, skriver Havforskningsinstituttet. 

Årets kvote er på 385.008 tonn. Bestanden er oppjustert litt i forhold til forrige bestandsestimat, men gytebestanden er som ventet under tiltaksgrensen i forvaltningsregelen. Det er ikke observert noen sterke årsklasser de siste årene og gytebestanden er ventet å falle videre de kommende årene.
Fiskerne har gjennom flere år rapportert om liten bestand og små fisker, men likevel rådet ICES i fjor vår å øke kvoten med ni prosent sammenlignet med avtalt kvote for 2019. ICES begrunnet oppgangen med at fiskedødeligheten beregnes for fisk mellom to og seks år, mens andelen av sju år og eldre fisk øker i fangstene.
– Nordsjøsilda er en art som lever mange år. Om vi er flinke på å spare på litt av fisken i gode tider får vi en buffer dersom vi får år med dårlig rekruttering, sier forsker Cecilie Kvamme til Havforskningsinstituttet.

Nullrådet for baltisk vårgytende sild opprettholdes.

På forsiden nå