×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis

Vil ha tettere oppfølging av lodda

Fiskarlaget nord ønsker en tettere kartlegging av loddas betydning for andre fiskebeslag, blant annet kysttorsken i i fjordene.

Fiskarlaget Nord mener det er viktig å fokusere på loddas betydning for andre fiskeslag. Blant annet kysttorsken som følger lodda inn i fjordene.

I et styremøte 5. Juni ber fiskarlaget om at det settes et økt fokus på lodde som en nøkkelbestand for andre fiskeslag.

Stor betydning
- Styret i Fiskarlaget Nord har tidligere påpekt betydningen lodden har for blant annet hyse- og torskebestanden, som er avgjørende bestander for store deler av kystflåten, og ikke minst landindustrien, heter det i en uttalelse fra styremøtet. 

Fiskarlagsstyret mener det er grunn til å se nærmere på hvordan en sterk loddebestand kan settes i sammenheng med et godt vårtorskefiske og påfølgende godt vårhysefiske.  

Spesielt viktig mener man det er å få å kartlagt betydningen for de kystnære bestandene. Blant annet kysttorsken. 

MSC-sertifiseringen
- Det bør ses på om innsiget av gytetorsk som følger med lodden inn på fjordene bidrar til økt lokal rekruttering av kysttorskbestanden, heter det i vedtaket.

Her viser fiskarlaget til diskusjoner rundt MSC-sertifisering, og mener det derfor er nødvendig å ha et bevisst forhold til faktorer som kan påvirke utviklingen i bestanden.

På forsiden nå