Kyst og Fjord

Vil ha tørrfiskbonus

Røst får ikke nytte av verken ferskfiskordninga, maksimalkvotetillegget, levendefiskbonusen, distriktskvota eller kystfiskekvota. Nå vil tørrfiskøya ha en egen tørrfiskbonus.

- Vi ber om bedre rammebetingelser, sier (fv) Gøran Greger i John Greger AS, Tore Johansen i Røst Sjømat og Olaf Pedersen i Glea AS.

Foto: Dag Erlandsen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Dag Erlandsen

dag@kystogfjord.no

- Vi taper hele veien. Torskefisket flyttes gradvis nordover, og vi har ingen ting å stille opp med, sier fiskekjøper Olaf Pedersen til Kyst og Fjord.

Prioriterer Finnmark

Landets fiskerireguleringer har fått en rekke spesialbestemmelser de siste årene, for å øke verdiskapinga og prioritere distriktene. De har stort sett hatt én ting til felles: De prioriterer Troms og Finnmark.

• Distriktskvota, «Hjeltnes-kvota», skal landes på Nordkyn.

• Kystfiskekvota gir kvotetillegg til fiskere fra kommuner innen det samiske virkemiddelområdet. Røst er ikke omfattet av ordninga.

• Maksimalkvotetillegget i åpen gruppe er en kappfiskeordning som stoppes når kvota er oppfisket. Årets maksimalkvotefiske ble stoppet allerede 12. mars. Da var fisket på Røst bare så vidt kommet i gang. De som fikk full utnyttelse av ordninga, fisket atskillige mil nord for Røst, og produsentene på tørrfiskøya frykter at fiskerne i åpen gruppe vil sky Røst i framtida.

• Ferskfiskordninga trer i kraft i mai. Da har både fisk og fiskere forlatt Røst.

• Den fangstbaserte akvakulturen, levendefangsten, har vist seg best egnet under vårtorskefisket. Det foregår i Finnmark. I disse dager fylles torskemerder i Havøysund, Nordkapp og Båtsfjord.

• Også de ulike strukturtiltakene innebærer at fisket forflytter seg nordover, der båtene blir større og mer effektive, og der det blir stadig viktigere å komme i gang tidlig på vinteren. Blir det strukturering under 11 meter, vil denne tendensen forsterke seg ytterligere.

40.000 tonn

Olaf Pedersen anslår at de ulike ordningene representerer anslagsvis 40.000 tonn torsk. Det er nesten 25 prosent av den totale torskekvota i kystflåten, åpen og lukket gruppe.

- Det er klart at dette merkes. 80 prosent av fisken vi får på land kommer fra fremmedfiskere, sier han. Tallene viser sårbarheten: I uke 12 i fjor var det 122 juksabåter som leverte på Røst. Samme uke i år var tallet sunket med 40 båter.

Les hele saken her.

Opprettet 20.04.2018 07:59. Sist oppdatert 20.04.2018 07:59

Kommenter via Facebook

Øker hysekvoten Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Økt pris for torsk Økning i minsteprisen for torsk og kongekrabbe - nedgang for sei.

Stenger snurrevad-felt Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning to områder på Sværholt og Slettnes i Finnmark for fiske med snurrevad.

Økte sildekvoter På bakgrunn av gjennomgått kvoteregnskap for 2017 økes kvotene på fartøynivå i fiske etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2018.

Elever satt pris på Elever fra Vardø videregående skole, Øksnes skole og Husøy skole viste hva fiske og villfanget sjømat betyr for dem, og ble de utvalgte i Norges Råfisklags skolekonkurranse «sjømat og ungdom».

Stopp i fiske Melding fra Fiskeridirektøren om seifiske.

Stenging av et område Området Opnan i Finnmark er stengt for fiske med snurrevad

Uoffisiell verdensrekord 17 år gamle Jørgen Andreassen fra Røst har satt uoffisiell verdensrekord i tungeskjæring.

Svindlet Garantikassen En fisker står tiltalt for grovt bedrageri mot Garantikassen for fiskere.

12 vil fiske størje I alt 12 har meldt interesse for å fiske makrellstørje, melder Fiskeridirektoratet.

Ny håndbok om fiskevelferd Forskere har laget en håndbok som gir forskningsbaserte råd om oppdrettslaksen.

Hurtigbåt traff isflak Hurtigbåten Fløyfjell traff et isflak mellom Tromsø og Finnsnes. 35 passasjerer ble sendt til Harstad med taxi.

Dramatisk vinter Det har vært en dramatisk vinter for tørrfiskprodusentene i Vesterålen, skriver nettavisen Vesterålen Online.

Sa nei til Cermaq Teknisk utvalg i Øksnes har sagt nei til at Cermaq skal få utvide kapasiteten på Djupeidet ved Tindsøya i Øksnes Vestbygd.

Nye minstepriser rognkjeksrogn Norges Råfisklag og Sjømat Norge er blitt enige om nye minstepriser for rognkjeksrogn.

Minstepriser for taskekrabbe Norges Råfisklag og Sjømat Norge er blitt enige om nye minstepriser for taskekrabbe gjeldende fra og med 3. april 2018.

Fisker funnet omkommet En mann i 60-årene ble funnet omkommet i sjøen i Hamarøy tirsdag kveld.

Tente varde mot oljevirksomhet De markerte for syvende gang mot petroleumsaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Øker seikvotene Trålerne nord for 62° får ti prosent mer seikvote.

Brosjyre for kaisalg Nå er det utarbeidet ny brosjyre for fiskere som driver med kaisalg.

Krabbemottak på Å Magnus Lillebø og Asbjørn Rasmussen har startet krabbemottak på Å i Lofoten.

Flytter rederiet Nergård-konsernet flytter rederiet fra Harstad til Tromsø og samler alt under ett tak.

Ferskfiskordninga Ferskfiskordninga om høsten må videreføres. Det krever Båtsfjord Arbeiderparti.

Bifangst av makrellstørje Det er svært viktig at bifangst av makrellstørje blir registrert, skriver Fiskeridirektoratet.

Søknad for selfangst Nå nærmer vi oss søknadsfristen for å delta på årets selvfangst.

Ola flyr videre Ringnotreder Ola Olsen (57) flyr videre, tross konkursen i FlyViking. Neste flyselskap heter NextMove.

Torskeprisen ned Her er de dynamiske minsteprisene fra og med 26. februar:

Savnet 3.500 laks I desember rømte 3500 oppdrettslaks fra Troms fylkeskommune sin undervisningstillatelse-merd i Bergsfjorden på Senja.

Større tro på fisk Nordmenn flest har større tro på at fiskeri og sjømat skal bære landet inn i framtiden enn oljen. 

Endring for rekefelt Innført endring av grensene for området på Reisafjorden i Troms som er stengt for fiske etter reke med trål.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS