×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis

Vil ikke ha gigantoppdrett i Vestfjorden

Flakstad Fiskarlag har lite til overs for planene om å etablere den nesten havfarmen fra Nordlaks i farvannet utenfor Hamarøy.

Planen om at den neste havfarmen skal legges i Vestfjorden vekker liten begeistring fra fiskerhold. Foto: Nordlaks

Styret i Flakstad Fiskarlag har i møte 23.04.19 diskutert planene gjeldende utlegg av en såkalt «Havfarm» i Vestfjorden, utenfor Hamarøy kommune, og har gjort følgende vedtak: 

Flakstad Fiskarlag går sterkt imot etablering av en såkalt «Havfarm» i Vestfjorden, utenfor Hamarøy kommune. Dette begrunner vi med at konsekvensene for det naturlige miljøet i området kan bli svært ødeleggende. Det er felt med oppvekst av rødåte i området, det er rekefelt i nærheten og det er registrert, og tatt hummer i området. Med tanke på de erfaringer fiskerne har gjort i områder med oppdrett langs kysten ellers, og følgene av oppdrettsnæringens lemfeldige bruk av lusemidler + div. vet vi at store områder legges død, og det kan ikke aksepteres. Med tanke på rødåte og reker, som er føde for torsk, sei, hyse, sild og makrell, vil et bortfall av disse artene føre til at store områder ikke vil ha mulighet for reproduksjon.

 Vi vil også påpeke at det i omsøkte område er registrert, og fanget hval. Slik Flakstad Fiskarlag ser det, vil et oppdrettsanlegg av denne størrelse, med båndlegging av slike store områder føre til bortfall av inntekter for de som i dag utøver sitt yrke i Vestfjorden. Vi håper ansvarlige myndigheter avslår søknad om utlegg av et slikt anlegg i Vestfjorden.

På forsiden nå