Kyst og Fjord

Vil kreve egen distriktskvote

Ordfører Kristina Hansen i Nordkapp kommune vil sammen med Måsøy, kreve en tilsvarende kvote som Nordkyn har fått.

Ordfører Kristina Hansen i Nordkapp vil få Måsøy med på laget og søke egen distriktskvote tilsvarende den Nordkyn har fått.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

- Jeg kan ikke sitte å se på at våre egne fiskere som er hjemmehørende i Nordkapp kommune skal lekke fisk til Nordkyn. Derfor vil jeg foreslå overfor Måsøy kommune at vi går sammen om å kreve 3.000 tonn torsk til vår egen fiskeindustri, sier Kristina Hansen til Kyst og Fjord.

Vil ramme naboene
Hun frykter at lokale fiskere vil ta veien forbi Sværholtklubben og heller levere sine fangster i Kjøllefjord eller Mehamn, straks de kan få være med på å dele en ekstrakvote på til sammen 3.000 tonn torsk.
- Det sier seg selv at vår egen fiskeindustri vil tape på det. Og det vil skje i en periode der hele industrien skriker etter fisk og har behov for alt som en klarer å få på land.

- Håpløst prosjekt
Nordkappordføreren mener derfor at hele distriktskvoteprosjektet er et håpløst prosjekt som det lyser konkurransevridning av.

Hun er glad for at det prioriteres at fisk skal bearbeides på land, og ikke bare sendes ut som halvfabrikat eller råvarer.

- Men dette er ikke veien å gå. For distriktskvoten som er bevilget til Gamvik- og Lebesby kommune vil gå direkte utover nabokommunene, sier Hansen.

Kvoten er vedtatt
Det var i går at det ble kjent at regjeringen tar 3.000 tonn torsk fra toppen av neste års kvote og oppretter en egen distriktskvote som i første omgang skal brukes på Nordkyn-regionen. Målet er at kvoten skal være med å støtte opp områder der ny fiskeindustri etableres. Som kjent er Arne Hjeltnes og Finnmarksfisk AS i Mehamn i gang med bygging av ny filétindustri i Mehamn, og får dermed en helt unik starthjelp med seg på vegen.

Ordningen ble lansert tidligere i sommer og senere sendt ut på høring. Her ble den møtt med massiv motstand, bortsett fra hos de to kommunene som nå vil nyte godt av ordningen.

Opprettet 18.10.2017 15:42. Sist oppdatert 18.10.2017 15:44

Kommenter via Facebook

Bjørkavåg blir sittende Konsernsjef for Fiskeribladet, Gunnar Bjørkavåg, blir sittende, tross uheldige uttalelser.

Ingen sabotasje likevel Det var ingen sabotasjeaksjon mot Grieg Seafood i Repvåg. Det var to knuste lyspærer.

I gang med kveitegjenfangst Gjenfangst av 50 000 rømte kveiter er igangsatt på Bømlo. 100 er tatt så langt.

Nye priser på kveita Minsteprisene på kveite økes fra og med mandag 6. november.

Stengte felt i Troms Fiskeridirektøren stenger områdene på Grunnspildra, Reinfjorden og Ytre Kvænangen i Troms for fiske etter reke med trål.

Fem leppefisk-møter I løpet av november vil det bli kjørt fem evalueringsmøter om leppefisk.

Økte maksimalkvoter Fiskeridirektoratet har økt maksimalkvote for fartøy som fisker etter reker i Nordsjøen og Skagerrak.

Fritt fiske etter sei Fra og med 1. november var det fritt fiske for trålere som fisker etter sei i Nordsjøen og Skagerrak.

Nye priser til mel og olje Nye minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse øker fra og med kommende mandag.

Etterforskes etter forlis – Sank da jeg skulle slepe den til ei fjære, sa fisker Johnny Ingebrigtsen til ifinnmark.no.

Setter ny rekord Denne uken åpner en ny produksjonslinje ved BioMars fabrikk på Karmøy.

Berget av vanntett mobil Mannen som forliste i Moskenes kommune sent søndag, kan takke sin vanntette mobiltelefon for at han ble plukket opp såvidt raskt.

Sjømatrådet ruller ut Sjømatrådet ruller i disse dager ut et nytt globalt markedsføringskonsept.

Sei for åtte mill Seien levert fersk utgjorde 1.190 tonn i kvantum og 8,2 mill kroner i verdi.

Tillater lys Fiskeridirektøren med melding.

Mindre torsk i NAFO Det blir 20 prosent mindre Newfoundland-torsk å fiske på neste år.

Åpnes for trål Åpning av et område på Leirdjupet, innenfor Fiskevernsonen rundt Svalbard, for fiske med torsketrål og snurrevad.

Åpning og stengning av områder Fiskeridirektøren åpner med øyeblikkelig virkning området nord for Bjørnøya, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, som er stengt for fiske med torsketrål og snurrevad.

Leppefisk for 6,7 mill Leppefisket startet opp i uke 31 med verdi på 7,2 mill kr andre uka av dette fisket, redusert til 6,7 mill kroner i uke 33.

Øker trålerkvoten Trålerne får fiske mer hyse i nord.

Må avtale før oppstart Ingen seinotfartøy må starte fisket uten leveringsavtale med kjøper!

Fjernet trål på Svalbard KV «Andenes» har vært på søppeloppdrag for Sysselmannen.

Kystvakten på fjellredning Kystvaktskipet KV Farm har vært på fjellredningstjeneste på Sørøya.

Lakserømming i Møre og Romsdal Meldinger rapporterte om forholdsvis stor fisk på avveie, og aktuelle anlegg ble bedt om å inspisere nøtene sine.

Må være registrert Som fritidsfisker må du registrere båten din i Småbåtregisteret hos Redningsselskapet eller i Skipsregistrene for å delta i fisket etter leppefisk.

- Husk journalkravet Fiskeridirektoratet minner om endringer i journalkravet i landingsforskriften, som ble endret 20. februar 2017. 

Endringer i sildefisket Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i fiske fra midnatt Fiskeridirektøren med melding.

Nytt oljefunn i Norskehavet Funnet er på mellom 25 og 50 millioner utvinnbare fat med olje.

Nye regler fra 1. juli Fra 1. juli trer krav om sikkerhetsstyringssystem for fartøy under 500 bruttotonn (bt) i kraft.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS