×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Vil la kommuner dele havbruksinntekter

Nærings- og fiskeridepartementet vil sende en justering av inntektsfordelingen av Havbruksfondet på høring.

Regjeringen vil la kommuner dele inntekter fra havbruksfondet.  Foto: Erik Jenssen

Forslaget som sendes på høring dreier seg om fordeling av inntekter for havbrukslokaliteter som krysser kommunegrensene. I dag er det bare én av kommunene som får pengene, mens det foreslås å dele pengene proporsjonalt med lokalitetenes arealbeslag i hver av kommunene.

Endringene som foreslås berører 20 kommuner, skriver Fiskeridepartementet i en pressemelding.

 

Havbruksfondet ble opprettet i 2016, for å ivareta hensynet til kommuner som legger til rette for oppdrettsnæringen. Inntektene kommer fra tildeling av ny kapasitet, hvorav 20 prosent går til staten og 80 prosent til kommunal sektor.

I 2018 ble det utbetalt 2,7 mrd. kroner til 164 kommuner og ti fylkeskommuner, og for 2019 utbetales det rundt 450 millioner kroner.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til departementet. Frist for høringsinnspill er 23. september 2019

På forsiden nå