Kyst og Fjord

Vil lage makrellpulver

FHF lyser ut inntil tre millioner kroner til utvikling av et smaksnøytralt fiskemel av makrellavskjær.

Fiskemel av makrell kan øke sterkt i verdi om man blir kvitt lukta og smaken. 

Foto: FHF
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Det pågår FoU-prosjekter på en rekke viktige områder relatert til "Pelagisk Løft" - pelagisk nærings felles løft for å øke andelen makrell som fileteres i Norge. Et av de viktige områdene er restråstoff. Med økt filetering får vi nye mengder verdifullt restråstoff fra makrell som kan ha mange anvendelser i tillegg til å være et verdifullt fôrråstoff, skriver Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfinansiering på sine nettsider. 

Fiskeproteiner i alle ulike former er forbundet med karakteristisk lukt og smak. Dette har vært en utfordring i en årrekke for industrien som ønsker å produsere proteinpulver til produkter som for eksempel kosttilskudd og sportsernæring. Markedet ønsker lukt- og smaksnøytrale produkter som kan smakstilsettes med ulike velkjente smaker.

Pelagisk industri ønsker å produsere mel/pulver med høyt proteininnhold fra avskjær av makrell. Disse produktene er tenkt benyttet inn mot kosttilskudd, ingredienser til pet food eller som næringsmiddel som f.eks functional food. Tørket fiskeprotein har ofte en særegen lukt som kan være vanskelig å fjerne eller kamuflere. Fiskemel har imidlertid høy næringsverdi og det er et mål å kunne fremstille et produkt som har redusert eller fjernet lukt og smak og dermed er mer egnet til humant konsum (HC).

Opprettet 07.02.2019 09:10. Sist oppdatert 07.02.2019 09:10

Kommenter via Facebook

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS