×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Vil nekte de minste å bruke nybyggordningen

Fiskeridirektoratet mener de minste båtene misbruker ordningen mest, og mener de bør nektes å benytte ordningen i fremtiden.

Det bygges båter som aldri før, men direktoratet mener det ligger utstrakt spekulasjon bak deler av fornyingsbølgen i kystflåten.  Foto: Skogsøy båt

Det er Fiskeribladet som i dag melder at Fiskeridirektoratet på oppdrag fra Fiskeridepartementet har gjort en gjennomgang av nybyggordningen i etterkant av Riksrevisjonens rapport om kvotesystemet.

Nybyggordningen gir et rederi mulighet til å fiske doble kvoter dersom man har tegnet bindende kontrakt for nybygg av fartøyet kvotene tilhører. En slik tillatelse gis for maksimalt to år, og ifølge Fiskeribladet mer en antyder direktoratets gjennomgang et utstrakt misbruk av denne ordningen.
Ordningen reguleres av § 50- 52 i deltakerforskriften. 

Direktoratet skriver i sin gjennomgang:
«Fiskeridirektoratet erfarer at leveringstid i kjøpekontrakter og nybyggingskontrakter for nybygg i denne fartøygruppen – som i realiteten er såkalt «hyllevare» for produsentene – fingeres og settes med en leveringstid på to år, selv om fartøyet kunne vært levert på et mye tidligere tidspunkt. Dette gjøres åpenbart i den hensikt at kontraktøren skal kunne dra nytte av ordningen med bruk av leiefartøy, skriver direktoratet og hevder de har sett eksempler på kontrakter på åpne plastbåter med påhengsmotor, med avtalt leveringstid på to år. Altså den samme leveringstid som avtales ved kontrahering av større havfiskefartøy», heter det i direktoratets gjennomgang.

«Fiskeridirektoratet finner det svært skuffende at enkelte båtprodusenter deltar eller medvirker til at slike kontrakter inngås», fremgår det videre.

Misbruket skal ifølge gjennomgangen være størst i de minste flåtegruppene. Direktoratet foreslår ut fra sine funn at fartøy under 10 meter ikke lenger bør få benytte seg av ordningen.
For havfiskeflåten mener direktoratet at ordningen har fungert tilfredsstillende. For denne flåtegruppen foreslås det å utvide ordningen fra to til tre år fordi to år virker å være i korteste laget for å gjennomføre byggeprosjekter i denne fartøygruppen.

På forsiden nå