×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Vil påby pingere i Vestfjorden

Garnfiskere som drifter i Vestfjorden må belage seg på påbud om å montere såkalte pingere på bruket. Forslaget er nå oversendt departementet for viderebehandling.

Forslaget om bruk av såkalte pingnere er nå oversendt Nærings- og fiskeridepartementet.

Fiskeridirektoratet foreslår nå et påbud om bruk av akustiske pingere i garnfisket i Vestfjorden for å redusere bifangst av nise.

Amerikansk krav
Forlaget kommer etter at USA fra og med fra 1. januar 2022 innfører et nytt regelverk som kan resultere i importrestriksjoner på fisk og fiskeprodukter fra land som har store bifangster av sjøpattedyr.

- En mulig konsekvens for Norge er importrestriksjoner på torsk til USA. Det kan også få konsekvenser for «MSC-sertifiseringen», som er en måte å vise at et fiskeri oppfyller internasjonal beste praksis for bærekraftig fiske, skriver Fiskeridirektoratet etter en høringsrunde der de har foreslått et påbud om akustiske pingere ved garnfiske i Vestfjorden i perioden 1. januar til 30. april.

Aukustiske pingere er små sylinderformede enheter som kan festes i flytelinen på garnene. Disse gir i fra seg lyd som skremmer bort niser.

Påbudet vil ikke gjelde for fiske etter rognkjeks og kveite.

Forslaget er nå oversendt til Nærings- og fiskeridepartementet for videre oppfølging.

Bifangst
Bifangstene av nise i Vestfjorden anslås til om lag 920 pr. år. Havforskningsinstituttet har beregnet at det årlig tas anslagsvis 2 900 niser som bifangster i garnfiske langs kysten.

På forsiden nå