Kyst og Fjord

Vil realisere potensialet

I forslaget til Statsbudsjett for 2018 kommer regjeringen med flere tiltak innen forskning som skal realisere havnasjonens potensial.

Det foreslås flere tiltak som ifølge regjeringen vil styrke havnasjonen Norge. 

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Regjeringa skriver i en pressemelding at de vil styrke Norges profil som ledende havnasjon, bevilger penger til mer kunnskap om nye marine arter og arktis.

- I årene som kommer skal Norge utvikle en ny havbasert industri. I budsjettet foreslår vi derfor å bevilge penger til å øke den blå kunnskapen. Det skjer både ved å øke bevilgningene til forsking, og ved å styrke forskingsmiljøene. Vi har lagt frem en havstrategi som skal bidra til å realisere næringspotensialet som ligger i havet, nå følger vi opp, sier fiskeriminister Per Sandberg (FrP).

I budsjettet fremmer regjeringa flere forslag som følger opp havstrategien som ble lagt i vår.

Tiltakene er:

  • Regjeringa foreslår å styrke satsinga på havbruksforskning og kunnskap om nye marine arter med 14 millioner kroner.
  • Ressursforsking og - overvåkning er foreslått styrket med 11 millioner kroner gjennom en økning i inntektene fra fiskeriforskingsavgiften.
  • Regjeringen foreslår å bevilge 11 millioner kroner til et forskingstokt til Antarktis vinteren 2018- 2019. Målet med toktet er å få bedre kunnskaper om krillbestanden for å kunne utnytte næringspotensialet for høsting av krill bedre.
  • Regjeringa vil samle de marine miljøa i Bergen for å realisere næringspotensialet i havet og langs kysten, og foreslår å bevilge 10 millioner kroner til videre utredning av en samlokalisering.
  • Regjeringa foreslår å bevilge 5 millioner kroner til et nytt senter for hav og arktiske spørsmål i Tromsø.

 

Blå næringer skal også få bedre tilgang på virkemidler.

- Siden regjeringen tiltrådte i 2013 har bevilgningene til marin forsking økt med over 370 millioner kroner. Den satsingen vil vi fortsette med. Gjennom statsbudsjettet for neste år vil vi også øke bevilgninga til Innovasjon Norge for å styrke Norge sin profil som ledende havnasjon, sier næringsminister Monica Mæland (H).

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Innovasjon Norge med 10 millioner kroner for å styrke Norge sin profil som ledende havnasjon. Regjeringen foreslår også en bevilgning på 30 millioner kroner til marine og maritime pilot- og demonstrasjonsprosjekt gjennom Innovasjon Norge. Satsinga skal bidra til å redusere kostnader og risiko for testing og demonstrasjon av ny teknologi og nye løsninger.

Opprettet 12.10.2017 11:01. Sist oppdatert 12.10.2017 11:01

Kommenter via Facebook

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Røykla hele havna Hele havna i Honningsvåg ble røyklagt da en sjark begynte å brenne i natt.

Utseiling for havbrisling I forhold til kvotestørrelsen blir det kun anledning for ett fartøy å ta utseiling til fiske etter havbrisling.

Økte seikvoter i nord  Fiskeridirektøren har besluttet å øke torske- og seitrålernes maksimalkvoter i fisket etter sei nord for 62°N med 20 prosent.

Åpner nye fjordlinjer Fiskeridirektoratet har besluttet å åpne ytterligere et område innenfor fjordlinjen i Kvænangen - Reisafjorden - for fiske etter norsk vårgytende sild med not uavhengig av fartøylengde.

Bjørkavåg blir sittende Konsernsjef for Fiskeribladet, Gunnar Bjørkavåg, blir sittende, tross uheldige uttalelser.

Ingen sabotasje likevel Det var ingen sabotasjeaksjon mot Grieg Seafood i Repvåg. Det var to knuste lyspærer.

I gang med kveitegjenfangst Gjenfangst av 50 000 rømte kveiter er igangsatt på Bømlo. 100 er tatt så langt.

Nye priser på kveita Minsteprisene på kveite økes fra og med mandag 6. november.

Stengte felt i Troms Fiskeridirektøren stenger områdene på Grunnspildra, Reinfjorden og Ytre Kvænangen i Troms for fiske etter reke med trål.

Fem leppefisk-møter I løpet av november vil det bli kjørt fem evalueringsmøter om leppefisk.

Økte maksimalkvoter Fiskeridirektoratet har økt maksimalkvote for fartøy som fisker etter reker i Nordsjøen og Skagerrak.

Fritt fiske etter sei Fra og med 1. november var det fritt fiske for trålere som fisker etter sei i Nordsjøen og Skagerrak.

Nye priser til mel og olje Nye minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse øker fra og med kommende mandag.

Etterforskes etter forlis – Sank da jeg skulle slepe den til ei fjære, sa fisker Johnny Ingebrigtsen til ifinnmark.no.

Setter ny rekord Denne uken åpner en ny produksjonslinje ved BioMars fabrikk på Karmøy.

Berget av vanntett mobil Mannen som forliste i Moskenes kommune sent søndag, kan takke sin vanntette mobiltelefon for at han ble plukket opp såvidt raskt.

Sjømatrådet ruller ut Sjømatrådet ruller i disse dager ut et nytt globalt markedsføringskonsept.

Sei for åtte mill Seien levert fersk utgjorde 1.190 tonn i kvantum og 8,2 mill kroner i verdi.

Tillater lys Fiskeridirektøren med melding.

Mindre torsk i NAFO Det blir 20 prosent mindre Newfoundland-torsk å fiske på neste år.

Åpnes for trål Åpning av et område på Leirdjupet, innenfor Fiskevernsonen rundt Svalbard, for fiske med torsketrål og snurrevad.

Åpning og stengning av områder Fiskeridirektøren åpner med øyeblikkelig virkning området nord for Bjørnøya, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, som er stengt for fiske med torsketrål og snurrevad.

Leppefisk for 6,7 mill Leppefisket startet opp i uke 31 med verdi på 7,2 mill kr andre uka av dette fisket, redusert til 6,7 mill kroner i uke 33.

Øker trålerkvoten Trålerne får fiske mer hyse i nord.

Må avtale før oppstart Ingen seinotfartøy må starte fisket uten leveringsavtale med kjøper!

Fjernet trål på Svalbard KV «Andenes» har vært på søppeloppdrag for Sysselmannen.

Kystvakten på fjellredning Kystvaktskipet KV Farm har vært på fjellredningstjeneste på Sørøya.

Lakserømming i Møre og Romsdal Meldinger rapporterte om forholdsvis stor fisk på avveie, og aktuelle anlegg ble bedt om å inspisere nøtene sine.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS