Kyst og Fjord

Vil realisere potensialet

I forslaget til Statsbudsjett for 2018 kommer regjeringen med flere tiltak innen forskning som skal realisere havnasjonens potensial.

Det foreslås flere tiltak som ifølge regjeringen vil styrke havnasjonen Norge. 

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Regjeringa skriver i en pressemelding at de vil styrke Norges profil som ledende havnasjon, bevilger penger til mer kunnskap om nye marine arter og arktis.

- I årene som kommer skal Norge utvikle en ny havbasert industri. I budsjettet foreslår vi derfor å bevilge penger til å øke den blå kunnskapen. Det skjer både ved å øke bevilgningene til forsking, og ved å styrke forskingsmiljøene. Vi har lagt frem en havstrategi som skal bidra til å realisere næringspotensialet som ligger i havet, nå følger vi opp, sier fiskeriminister Per Sandberg (FrP).

I budsjettet fremmer regjeringa flere forslag som følger opp havstrategien som ble lagt i vår.

Tiltakene er:

  • Regjeringa foreslår å styrke satsinga på havbruksforskning og kunnskap om nye marine arter med 14 millioner kroner.
  • Ressursforsking og - overvåkning er foreslått styrket med 11 millioner kroner gjennom en økning i inntektene fra fiskeriforskingsavgiften.
  • Regjeringen foreslår å bevilge 11 millioner kroner til et forskingstokt til Antarktis vinteren 2018- 2019. Målet med toktet er å få bedre kunnskaper om krillbestanden for å kunne utnytte næringspotensialet for høsting av krill bedre.
  • Regjeringa vil samle de marine miljøa i Bergen for å realisere næringspotensialet i havet og langs kysten, og foreslår å bevilge 10 millioner kroner til videre utredning av en samlokalisering.
  • Regjeringa foreslår å bevilge 5 millioner kroner til et nytt senter for hav og arktiske spørsmål i Tromsø.

 

Blå næringer skal også få bedre tilgang på virkemidler.

- Siden regjeringen tiltrådte i 2013 har bevilgningene til marin forsking økt med over 370 millioner kroner. Den satsingen vil vi fortsette med. Gjennom statsbudsjettet for neste år vil vi også øke bevilgninga til Innovasjon Norge for å styrke Norge sin profil som ledende havnasjon, sier næringsminister Monica Mæland (H).

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Innovasjon Norge med 10 millioner kroner for å styrke Norge sin profil som ledende havnasjon. Regjeringen foreslår også en bevilgning på 30 millioner kroner til marine og maritime pilot- og demonstrasjonsprosjekt gjennom Innovasjon Norge. Satsinga skal bidra til å redusere kostnader og risiko for testing og demonstrasjon av ny teknologi og nye løsninger.

Opprettet 12.10.2017 11:01. Sist oppdatert 12.10.2017 11:01

Kommenter via Facebook

Sjømatrådet ruller ut Sjømatrådet ruller i disse dager ut et nytt globalt markedsføringskonsept.

Sei for åtte mill Seien levert fersk utgjorde 1.190 tonn i kvantum og 8,2 mill kroner i verdi.

Tillater lys Fiskeridirektøren med melding.

Mindre torsk i NAFO Det blir 20 prosent mindre Newfoundland-torsk å fiske på neste år.

Åpnes for trål Åpning av et område på Leirdjupet, innenfor Fiskevernsonen rundt Svalbard, for fiske med torsketrål og snurrevad.

Åpning og stengning av områder Fiskeridirektøren åpner med øyeblikkelig virkning området nord for Bjørnøya, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, som er stengt for fiske med torsketrål og snurrevad.

Leppefisk for 6,7 mill Leppefisket startet opp i uke 31 med verdi på 7,2 mill kr andre uka av dette fisket, redusert til 6,7 mill kroner i uke 33.

Øker trålerkvoten Trålerne får fiske mer hyse i nord.

Må avtale før oppstart Ingen seinotfartøy må starte fisket uten leveringsavtale med kjøper!

Fjernet trål på Svalbard KV «Andenes» har vært på søppeloppdrag for Sysselmannen.

Kystvakten på fjellredning Kystvaktskipet KV Farm har vært på fjellredningstjeneste på Sørøya.

Lakserømming i Møre og Romsdal Meldinger rapporterte om forholdsvis stor fisk på avveie, og aktuelle anlegg ble bedt om å inspisere nøtene sine.

Må være registrert Som fritidsfisker må du registrere båten din i Småbåtregisteret hos Redningsselskapet eller i Skipsregistrene for å delta i fisket etter leppefisk.

- Husk journalkravet Fiskeridirektoratet minner om endringer i journalkravet i landingsforskriften, som ble endret 20. februar 2017. 

Endringer i sildefisket Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i fiske fra midnatt Fiskeridirektøren med melding.

Nytt oljefunn i Norskehavet Funnet er på mellom 25 og 50 millioner utvinnbare fat med olje.

Nye regler fra 1. juli Fra 1. juli trer krav om sikkerhetsstyringssystem for fartøy under 500 bruttotonn (bt) i kraft.

Øker uer-kvoten Økte kvoter i trålernes fiske etter uer i nord.

Stopp i makrellfiske Fiskeridirektøren med melding.

Nedtur for ørret Norge eksporterte 2900 tonn ørret for 236 millioner kroner i mai.

Reke-økning Norge eksporterte 842 tonn reker for 60 millioner kroner i mai.

Redusert ventetid Ettersom flere nå har tatt sin tobiskvote, vil ventetiden for utseiling etter lossing til mel/olje bli redusert med ett døgn. 

Tilrådning om tobis Fiskeridirektøren med melding.

Øker minstemålet Minstemålet på notfanget sei økes i området mellom 62°N og 66°33’N 

Ny pakkegrader til oppdrettsgigant Valgte Marel som leverandør til nyanlegg.

Bygde kassefabrikk Siden behovet bare ble større, bygde lakseslakteriet likegodt en isoporkassefabrikk.

Oppdrettsselskap vil kjøpe flyplass Bedriften som har millard-overskudd er ikke som alle andre. Nå vil de betale ut alle de andre eierne av flyplassen.

Fikk et år medlemskap gratis Markus J. Olaussen fra Helligvær ved Bodø er en godt fornøyd vinner. Han er en av de tre som er trukket ut som vinner av gratis årsmedlemskap i Fiskarlaget.

Føringstilskudd for kongsnegl Heretter vil det bli utbetalt en kroner per kilo i føringstilskudd for kongesnegl.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS