×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Vil samle alle ordninger

Kvotebonus, ferskfiskordning, kystfiskekvote og distriktskvote. Fiskeriminister Per Sandberg vil samle alt i en «ekstrakvoteordning».

En rekke kjente fiskerinavn var møtt fram for å høre Per Sandbergs tanker om framtidas kvotesystem. Her har Lena Hamnes ordet. Foto: Dag Erlandsen

- Vi setter i dag av kvoter, særlig torskekvoter, til ulike ordninger. Jeg vil samle alle slike ordninger i en egen ekstrakvoteordning. Jeg vil at det settes av en fast prosentsats av relevante fiskeslag til denne ekstrakvoteordninga. Det må dermed husholderes med disse kvotene, slik at ulike tiltak vurderes opp mot hverandre ut fra et verdiskapingsperspektiv, sa Sandberg.

Enklere system
Overordnet for statsråden er et enklere kvotesystem. Han foreslår å erstatte deltakeradganger og konsesjoner med en fisketillatelse. I det nye systemet vil han ha faste kvoteandeler på fartøynivå.

- I dag fordeler vi kvotene til gruppene, og så til fartøyene. Jeg vil at kvotebne skal gå direkte til fartøyene, og at disse kvotene skal vises i fisketillatelsen. Slik kan vi se forholdet mellom kvoter til ulike fartøy. Et gjennomsiktig system.

- Fiskeriene er lukket, ett etter ett. Det har ført til at vi har mange ulike grupper sortert etter fiskeri, redskaper og fartøystørrelser.

Vil fjerne rekrutteringskvotene
Sandberg vil dessuten fjerne rekrutteringskvotene.

- Jeg ønsker å sikre rekruttering av unge fiskere gjennom rettede tiltak, ikke gjennom tildeling av nye fisketillatelser. Rekruttering er et godt eksempel på formål hvor kvotebonus gjennom ekstrakvoteordninger kan brukes, sa han.

Sandberg fikk flere konstruktive forslag fra salen. – Hva med å belønne ekstra god kvalitet med økte kvoter, sa Edel Åsjord.

- Hvorfor tukle med ting som virker, sa Lena Hamnes, og viste til at flåtegruppen under 11 meter har lavest gjeld og god rentabilitet. Større kystbåter er langt mer gjeldstynget, på grunn av at de har investert tungt i strukturkvoter.

- Strukturering har konsekvenser for kystsamfunnene. Dette er ikke bare en redereiaffære, sa Steinar Friis.

På forsiden nå