×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Vil samle brukerne av havet

Milliarder hentes fra havet utenfor Nord-Norge hvert eneste år. Likevel sitter landsdelens næringsliv bare igjen med smuler. Maritimt Forum nord ønsker nå å samle aktørene for å sikre en større lokal andel.

Nord Norge har ikke klart å hente inn synergiene i maritime næringer tross den store øningen i nord de siste årene. Nå vil Tor Husjord i Maritimt Forum nord samle aktørene for å hente inn slakken. 

I et innspill til regjeringens tiltakspakke i kjølvannet av koronapandemien, ber Maritimt Forum nord myndighetene legge til rette for at både fiskeri, havbruk og tradisjonelle maritime næringer kan forenes i et felles cluster for å sikre Nord-Norge en større bit.

Stort potensiale
- Vi registrerer at nordnorsk næringsliv bare har en liten andel av verdiskapningene, til tross for den store virksomheten i havområdene utenfor landsdelen, sier styreleder Tor Husjord i Maritimt Forum nord til Kyst og Fjord.

Det gjelder både i fiskeriene, havbruk og offshorenæringen.

Derfor mener han det er på høy tid at aktørene nå samles i større grad, noe han tror vil sikre store ringvirkninger, både i form av økte oppdrag til verft- og teknologibedrifter, økt rederivirksomhet og at nordnorske selskap kan settes i stand til å konkurrere om store maritime oppdrag.  

Vil åpne opp
Husjord mener det er på tide å åpne opp litt mellom skottene mellom den tradisjonelle fiskerinæringen og oppdrettsnæringen. Da tenker han først og fremst på den maritime delen som handler om båter.

- Vi ser at havbruksnæringen har utviklet seg til en omfattende maritim virksomhet bestående av både lokalitetsbåter, brønnbåter, servicefartøy, fôrfartøy og fôrflåter. Nå kommer i tillegg havfarmene. Derfor har havbruksnæringen blitt en stor maritim aktør som det vil være naturlig å ta med i det framtidige maritime bildet, sier Husjord.

At denne delen i tillegg representerer en særdeles lønnsom næring, mener han vil kunne bidra med viktige løft for den maritime virksomheten i nord.

- Men da er det viktig at aktørene begynner å snakke sammen, sier Husjord.

Store verdier glipper
Mens både fiskeri, havbruk og offshore har tette bånd på Vestlandet, har det vært tette skott mellom næringsgrenene i nord. Husjord tror Nord-Norge dermed kan ha gått glipp av store verdier. Han mener det på ingen måter er for sent, men at det er viktig å samle aktørene for å ta tak.

- Vi vil se en stor utvikling i bruken av havområdene i årene som kommer. Ved å samle de nordnorske brukerne av havet, tror jeg vi vil klare å etablere helt nye arenaer for verdiskapning. Men her må vi ha drahjelp. Derfor har vi sendt et innspill til regjeringen og bedt dem bidra til å etablere en felles plattform. Jeg er ikke i tvil at vi med å samle den eksisterende kompetansen vi sitter på i nord, kan skape synergier som alle vil tjene på. Fra kystflåten til offshorenæringen, sier Tor Husjord.

I et framtidsperspektiv tror Husjord det vil være svært gunstig at nordnorske aktører kommer sammen. Alle piler peker nordover og vi vil se en stor opptrapping i havområdene utenfor Nord-Norge i framtiden.

- Derfor bør det være ekstra viktig at de nordnorske aktørene snakker tettere sammen. For det er ingen tvil om at det ligger store muligheter i årene som kommer. Men det krever at man samler kompetansen på en helt ny måte. Alene vil man ikke lykkes, men med å samle og benytte seg av den kunnskapen som allerede finnes i Nord-Norge tror jeg det er mulig å legge til rette for et helt nye og ikke minst lønnsomme virksomheter i landsdelen, sier Tor Husjord.

På forsiden nå