×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Vil se bort fra Finnmarksmodellen

Bodø Fiskarlag kommer i dette innlegget med synspunkter og endringsforslag for kvotemeldingen.

Debatt

Bodø fiskarlag mener det må gjøres flere endringer i opplegget for kvotepolitikken. Foto: Arkiv

Bodø Fiskarlag ser med stor uro på framtiden med den modellen flertallet i Stortinget landet på i forbindelse med tilbakefall av strukturkvoter, samt flytting av grunn- og strukturkvote til faktisk lengdegruppe. 

Bodø Fiskarlag mener en løsning ved tilbakefall av strukturkvoter skal alle som har strukturert få tildelt faktorer etter grunnkvote, det vil si at en ser bort fra Finnmarksmodellen. Dette vil kunne virke som en nullstilling av kystgruppen innen 2038. 

Viktige momenter i så måte:

- Det er et ran fra gruppene 11-21 meter på alle fiskeslag. 

- Mindre kystbåtrederi har investert betydelige midler for å styrke driftsgrunnlaget, og dette var gjort i en vedtatt politikk. Dette grunnlaget er slik som vi ser det helt fjernet etter at Stortinget nå vedtok kvotemeldingen. 

- Tilbakefall av strukturkvoter blir så marginalt at det ikke forsvarer en videre drift, når en ser det i forhold til det som var realiteten når en strukturerte inn kvoter. Dette gir en usikker framtid med utsikter en ikke vet konsekvensene av. 

- Kvotemeldinge vil gjøre at en båt som i dag er 14m med 300 tonns kvote på torsk vil ha 110 tonn i kvote i 2038. Konsekvensen av dette vil trolig være salg av båt og kvote, kondemnering av båt og store negative ringvirkninger for kystsamfunnet. 

Bodø fiskarlag stiller spørsmålet, hvor mye skal kystflåten struktureres før det er nok?

Skal vi ikke på noe tidspunkt ta innover seg at en slik videre strukturering og forflytting av kvoter oppover i kystflåten vil bli en direkte rasering av lokale kystsamfunn.

Store deler av den mindre kystflåten har god lønnsomhet og lav belåningsgrad, samt en viktig bidragsyter for arbeidsplasser og ringvirkninger for fortsatt bosetning langs kysten.

Deler av kvotemeldingen som er vedtatt sprer større usikkerhet og tvil en det noen gang har vært i norsk fiskerinæring.

Når ett knappest mulig flertall i stortinget kan vedta en slik radikal lovendring som vil føre til en utarming av den mindre kystflåten, klarer ikke Bodø fiskarlag og se hvordan dette skal bli en forenkling og forbedring ved og forandre fra hjemmels lengde til faktisk lengde.

Bodø fiskarlag mener dette vedtaket i kvotemeldingen vil ta bort stor deler av driftsgrunnlaget for den mindre kystflåten, noe som igjen vil gjøre finansiering og videre utvikling av flåten og samfunn vanskelig og være en del av.

Bodø Fiskarlag ser som den eneste legitime veien og gå er og la tilbakefall av struktur kvoter deles på alle fra 11-28 meters hjemmelslengde etter grunnkvote, hvis  vi vil ha et levende kystsamfunn i fremtiden.

På forsiden nå