Kyst og Fjord

Vil sette ned foten for olje

Etter at toneangivende Ap-politikere i Bodø har snudd i oljesaken, kommer det meldinger om at også sentrale Troms-topper er i ferd med å tippe samme veg.

Ap i Nord er i ferd med å lande på klart vernestandpunkt i oljesaken. 

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Ifølge Troms Folkeblad mener flere Ap-topper i Troms at tiden er inne for at partiet sier nei til konsekvensutredning av oljeutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja, én gang for alle.

 

Fylkesleder i Troms og stortingsrepresentant Cecilie Myrseth ble glad for å høre at sentrale Ap-folk i Bodø har snudd fra å ønske seg et kompromiss med litt åpning og litt vern, til å nå gå inn for full fredning. 

- Det er fremtidsrettet, og de har en god begrunnelse for hvorfor de snur. Vi er enig, og har ment det samme i Tromsø og Troms lenge. At det nå skjer bevegelse i Bodø og Nordland, har stor betydning for saken, sier Myrseth.

 

Hun sier det ikke er aktuelt å bli med på et nytt kompromissvedtak på neste landsmøte.
- Nei, denne gangen godtar vi ikke noe kompromiss. Tiden er inne for å si nei til konsekvensutredning. Nå går vi mot et valg, og da er det greit å ha klargjort standpunktet i saken. Den er såpass viktig for mange langs kysten som har havet som arbeidsplass, og som fullt forståelig er opptatt av denne saken, sier hun til Troms Folkeblad.

Stortingsrepresentant fra Troms, Martin Henriksen, stiller seg bak Myrseths syn.
- Jeg tror folk flest hadde problemer med å forstå hva vi mente. Vedtaket var med på å flytte Ap fra et standpunkt om å konsekvensutrede alle områdene, til å kun utrede et av tre. Så det gikk i riktig retning. Men jeg er enig med ordføreren i Bodø, Ida Pinnerød, om at vi trenger å få ei enda tydeligere satsing på fiskeri og havbruk. Vi vil ha næringer som er langvarig og gir lokale ringvirkninger. Det er alfa og omega for oss, og da er LoVeSe et helt spesielt område, sier Henriksen til avisa.

Opprettet 07.08.2018 08:25. Sist oppdatert 07.08.2018 08:38

Kommenter via Facebook

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Stengt inn til videre Lerøy har valgt å stenge fiskemottaket i Tromvik inn til videre på grunn av mangel på råstoff.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS