Kyst og Fjord

Vil stenge grensa helt

SV mener det må innføres forbud mot utførsel av turistfisk inntil man har fått bukt med smuglerproblemet.

SV vil bruke kraftig lut for å stanse fiskesmuglerne. 

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Stortingsrepresentant for SV i Troms, Torgeir Knag Fylkesnes, tar gjennom NRK til orde for et totalforbud mot utførsel av fisk. Forbudet bør ifølge Fylkesnes gjelde frem til man har løst problemet med smugling.

- I dag kan turister ta med seg en ganske stor kvote med fisk ut av landet. Vi mener det er opphavet til at folk driver på med fiskesmugling, sier Fylkesnes, som mener et forbud vil gi et kraftig signal som vil dempe lysten til å drive ulovligheter.
– Nå er det rene ville-vesten-tilstander langs kysten der turister kommer og tar med seg enorme mengder ut av landet ulovlig. Det må det bli slutt på. Tollvesenet sier selv at det de har tatt så langt bare er toppen av isfjellet.

 

Fiskeriminister Per Sandberg avviser forslaget, og mener det vil ramme aktører som ikke har gjort noe galt.

– Da blir det intet eksistensgrunnlag for de næringene og de små bedriftene som faktisk lever og vokser på dette langs kysten vår. Men smuglerne, kjeltringene, de vil fortsatt bestå. For de bryr seg ikke om regelverk, sier Sandberg til NRK.

Han antyder at et strengere regelverk rundt turistfisket vil være på plass i løpet av 2018.

Som kjent har regjeringa tidligere i sommer vedtatt en forskrift som vil pålegge fisketuristvirksomheter å registrere seg, samt registrere fangstene løpende. Gjester som fisker ved bedrifter som registrerer seg kan få føre ut 20 kilo filét, mens de andre får kvota si redusert til 10 kilo. Muligheten for å ta med seg en såkalt troféfisk i tillegg forsvinner også. 

Opprettet 03.08.2017 09:07. Sist oppdatert 03.08.2017 09:07

Kommenter via Facebook

Sjømatrådet ruller ut Sjømatrådet ruller i disse dager ut et nytt globalt markedsføringskonsept.

Sei for åtte mill Seien levert fersk utgjorde 1.190 tonn i kvantum og 8,2 mill kroner i verdi.

Tillater lys Fiskeridirektøren med melding.

Mindre torsk i NAFO Det blir 20 prosent mindre Newfoundland-torsk å fiske på neste år.

Åpnes for trål Åpning av et område på Leirdjupet, innenfor Fiskevernsonen rundt Svalbard, for fiske med torsketrål og snurrevad.

Åpning og stengning av områder Fiskeridirektøren åpner med øyeblikkelig virkning området nord for Bjørnøya, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, som er stengt for fiske med torsketrål og snurrevad.

Leppefisk for 6,7 mill Leppefisket startet opp i uke 31 med verdi på 7,2 mill kr andre uka av dette fisket, redusert til 6,7 mill kroner i uke 33.

Øker trålerkvoten Trålerne får fiske mer hyse i nord.

Må avtale før oppstart Ingen seinotfartøy må starte fisket uten leveringsavtale med kjøper!

Fjernet trål på Svalbard KV «Andenes» har vært på søppeloppdrag for Sysselmannen.

Kystvakten på fjellredning Kystvaktskipet KV Farm har vært på fjellredningstjeneste på Sørøya.

Lakserømming i Møre og Romsdal Meldinger rapporterte om forholdsvis stor fisk på avveie, og aktuelle anlegg ble bedt om å inspisere nøtene sine.

Må være registrert Som fritidsfisker må du registrere båten din i Småbåtregisteret hos Redningsselskapet eller i Skipsregistrene for å delta i fisket etter leppefisk.

- Husk journalkravet Fiskeridirektoratet minner om endringer i journalkravet i landingsforskriften, som ble endret 20. februar 2017. 

Endringer i sildefisket Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i fiske fra midnatt Fiskeridirektøren med melding.

Nytt oljefunn i Norskehavet Funnet er på mellom 25 og 50 millioner utvinnbare fat med olje.

Nye regler fra 1. juli Fra 1. juli trer krav om sikkerhetsstyringssystem for fartøy under 500 bruttotonn (bt) i kraft.

Øker uer-kvoten Økte kvoter i trålernes fiske etter uer i nord.

Stopp i makrellfiske Fiskeridirektøren med melding.

Nedtur for ørret Norge eksporterte 2900 tonn ørret for 236 millioner kroner i mai.

Reke-økning Norge eksporterte 842 tonn reker for 60 millioner kroner i mai.

Redusert ventetid Ettersom flere nå har tatt sin tobiskvote, vil ventetiden for utseiling etter lossing til mel/olje bli redusert med ett døgn. 

Tilrådning om tobis Fiskeridirektøren med melding.

Øker minstemålet Minstemålet på notfanget sei økes i området mellom 62°N og 66°33’N 

Ny pakkegrader til oppdrettsgigant Valgte Marel som leverandør til nyanlegg.

Bygde kassefabrikk Siden behovet bare ble større, bygde lakseslakteriet likegodt en isoporkassefabrikk.

Oppdrettsselskap vil kjøpe flyplass Bedriften som har millard-overskudd er ikke som alle andre. Nå vil de betale ut alle de andre eierne av flyplassen.

Fikk et år medlemskap gratis Markus J. Olaussen fra Helligvær ved Bodø er en godt fornøyd vinner. Han er en av de tre som er trukket ut som vinner av gratis årsmedlemskap i Fiskarlaget.

Føringstilskudd for kongsnegl Heretter vil det bli utbetalt en kroner per kilo i føringstilskudd for kongesnegl.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS