Kyst og Fjord

Vil stenge grensa helt

SV mener det må innføres forbud mot utførsel av turistfisk inntil man har fått bukt med smuglerproblemet.

SV vil bruke kraftig lut for å stanse fiskesmuglerne. 

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Stortingsrepresentant for SV i Troms, Torgeir Knag Fylkesnes, tar gjennom NRK til orde for et totalforbud mot utførsel av fisk. Forbudet bør ifølge Fylkesnes gjelde frem til man har løst problemet med smugling.

- I dag kan turister ta med seg en ganske stor kvote med fisk ut av landet. Vi mener det er opphavet til at folk driver på med fiskesmugling, sier Fylkesnes, som mener et forbud vil gi et kraftig signal som vil dempe lysten til å drive ulovligheter.
– Nå er det rene ville-vesten-tilstander langs kysten der turister kommer og tar med seg enorme mengder ut av landet ulovlig. Det må det bli slutt på. Tollvesenet sier selv at det de har tatt så langt bare er toppen av isfjellet.

 

Fiskeriminister Per Sandberg avviser forslaget, og mener det vil ramme aktører som ikke har gjort noe galt.

– Da blir det intet eksistensgrunnlag for de næringene og de små bedriftene som faktisk lever og vokser på dette langs kysten vår. Men smuglerne, kjeltringene, de vil fortsatt bestå. For de bryr seg ikke om regelverk, sier Sandberg til NRK.

Han antyder at et strengere regelverk rundt turistfisket vil være på plass i løpet av 2018.

Som kjent har regjeringa tidligere i sommer vedtatt en forskrift som vil pålegge fisketuristvirksomheter å registrere seg, samt registrere fangstene løpende. Gjester som fisker ved bedrifter som registrerer seg kan få føre ut 20 kilo filét, mens de andre får kvota si redusert til 10 kilo. Muligheten for å ta med seg en såkalt troféfisk i tillegg forsvinner også. 

Opprettet 03.08.2017 09:07. Sist oppdatert 03.08.2017 09:07

Kommenter via Facebook

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

Møtte oljenæringen - Vi har en omfattende dialog med oljenæringen og håper dette skal bidra til et smidig og best mulig samarbeid mellom seismikk- og fiskeriinteresser. Det sier generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag.

Oppløftende prøvefiske ved settefiskanlegg Det ble ikke funnet rømt settefisk i Trøndelag og Møre og Romsdal etter drypprømming-kontroll.

Øker hysekvoten Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Økt pris for torsk Økning i minsteprisen for torsk og kongekrabbe - nedgang for sei.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS