×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Vil styrke Båtsfjord

Finnmark fylkeskommune vil styrke Båtsfjord som fiskerihovedstaden i nord. Prioriterer ny kai.

Båtsfjord kan få ny kommunal liggekai på 101 meter. Foto: Dag Erlandsen

- Vi ønsker å utvikle Båtsfjord. Derfor har hovedutvalget i sitt innspill til Kystverkets tilskudd til kommunale fiskerihavner prioritert ny kai på 101 meter, sier hovedutvalgsleder Geir Ove Bakken i Finnmark fylkeskommune.

Kystverket avgjør endelig prioritering, i ei ordning der staten dekker 50 prosent av kostnadene.

En av årsakene bak hovedutvalgets prioritering er Kystverkets mudring i havna, som finansieres gjennom Nasjonal Transportplan. Hovedutvalgslederen ønsker å se mudring i sammenheng med kaiutbygging, og påvirke muligheten for flere liggeplasser for større fartøy. Målet er å bidra til en betydelig økning, fra fjorårets anløp av ca. 2000 fartøy over 40 meter. Totalt i fjor var det 10000 anløp i været.

Størst vekst i Nord-Norge
Båtsfjord er den fiskerihavna i Nord-Norge med størst vekst i landing av fisk og servicefunksjoner. Det ble siste år landet over 90 000 tonn, som er en vekst på over 62 prosent siden 2014. Det er kun Tromsø havn som har større aktivitet knyttet til fiskeri.

- Jeg vil også framheve Båtsfjords konkurransefortrinn som framskutt nasjonal og internasjonal servicehavn for fiskerivirksomhet i Barentshavet. Dette gir havna et konkurransefortrinn i forhold til andre fiskerihavner, sier Bakken.

Samfunnsutviklerrollen
-Vi må tenke helhetlig, derfor ønsker jeg å prioritere tiltak i Båtsfjord i fylkeskommunens samfunnsutviklerrolle på infrastruktur framover. Jeg vil se utviklinga av havna i en transportkorridorsammenheng, der vi retter fokus på modulvogntog, og innføring av bedre teknologiske løsninger for økt framkommelighet fra Båtsfjord til Tana bru, avslutter hovedutvalgsleder Geir Ove Bakken.

På forsiden nå