Kyst og Fjord

Vil styrke samarbeidet i viktig sjømatmarked

Fiskeriminister Harald T. Nesvik reiser til Japan i mars.

- Ikke viktig bare for laks og ørret, sier Harald T. Nesvik

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

- Japan er Norges viktigste sjømatmarked i Asia. Det er på mange måter det markedet i verden som har hatt størst betydning for det norske lakseeventyret. I fjor eksporterte vi sjømat for nesten fire milliarder kroner til Japan, og vi ønsker å styrke og utvikle det gode samarbeidet, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

Fiskeriministeren reiser til Japan 10.-15. mars. Nesvik skal møte representanter for både norsk og japansk sjømatnæring, og gjennomføre politiske samtaler for å styrke det bilaterale samarbeidet mellom våre to land. Han vil blant annet diskutere spørsmålet om en økonomisk partnerskapsavtale mellom Norge og Japan.

- Norsk oppdrettsnæring er verdensledende og vi opplever økende interesse for råvarene våre, men også for løsningene våre. Å bidra til bedre markedsadgang er viktig for Norge, sier Nesvik.

Fiskeriministeren vil også besøke havnebyen Choshi hvor mer enn tusen personer bearbeider norsk makrell til det japanske markedet. Japan er Norges desidert viktigste marked for makrell og nær 90 prosent av importert makrell i Japan kommer fra Norge. Det er også planlagt et besøk til verdens største fiskemarked, Toyosu i Tokyo. 

Fiskeriministerens besøk vil bygge videre på tre tiår med sjømatsamarbeid med Japan. For 30 år siden spiste ikke japanerne rå laks, før en norsk delegasjon reiste til Japan i 1985 og banet vei for den norske sjømaten. Nå er den norske laksen en selvskreven del av japansk sushikultur.

 - Japan er et viktig sjømatmarked, ikke bare for laks og ørret, men også makrell og kongekrabbe. Japanerne er store sjømatkonsumenter og de er opptatt av kvalitet. Det at norsk sjømat er så ettertraktet i Japan er et kvalitetsstempel i seg selv, sier fiskeriministeren.

Opprettet 11.02.2019 07:19. Sist oppdatert 11.02.2019 07:19

Kommenter via Facebook

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS