×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Vil styrke seg i nord

Fiskehelseselskapet Åkerblå kjøper nå resten av Marin Helse. Det mener de vil styrke selskapet betydelig i Nord Norge.

Øystein Markussen, Kay Roger Fjellsøy, Per Anton Sæther, Hill Jorunn Kåberg fra Marin Helse, Renathe Greve og Frode Westby fra Åkerblå.

- Marin Helse og Åkerblå vil bestå som egne selskaper, men vil inngå et nært samarbeid hvor en kan dra veksler på selskapenes sterke sider, skriver Åkerblå i en pressemelding. Samtidig vil Åkerblås fiskehelse, miljø- og tekniske avdeling i Nord Norge etablere felles kontorfasiliteter med Marin Helse i Alta, Tromsø og Harstad.

Regionalt samarbeid
– Dette er en god løsning for de to selskapene og norsk oppdrettsnæring. Som bidragsytere til en bærekraftig utvikling av næringen er vi avhengige av mer spisskompetanse for å kunne bidra effektivt og mer målrettet til å løse dagens og morgendagens problemstillinger. Åkerblå og Marin Helse vil på denne måten få enda bedre forutsetninger til å møte disse utfordringene, sier Roger Sørensen, administrerende direktør i Åkerblå Group.

Formålet med investeringen i Marin Helse er å bygge et solid regionalt samarbeid mellom selskapene som skal være i stand til å møte de behov og krav som dagens oppdrettsnæring stiller innenfor fagfeltene fiskehelse, fiskevelferd, oppdrettsmiljø og oppdrettsteknologi.

– I Åkerblå har vi alltid sett på Marin Helse som en solid og spennende aktør på fiskehelsesiden. De har ofte en annen tilnærming til aktuelle problemstillinger og har utviklet seg innen enkelte fagfelt på en annen måte enn vi har gjort. Vi er særlig opptatt av Marin Helse sin evne til å fokusere på kunnskapsheving blant de som jobber på merdkanten, samt evne til å utvikle systemer og løsninger som bygger opp under fiskevelferd og fiskehelse, legger Sørensen til. 

På forsiden nå