Kyst og Fjord

Vil ta distriktskvota fra trålerne

SV mener det helt naturlig at den såkalte «Hjeltnes-kvota» må tas fra de leveringspliktige trålernes kvantum.

SV mener fisken må hentes fra de som skulle ha levert.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Under et valgkampbesøk i Finnmark sier SV-leder Audun Lysbakken og nestleder Kirsti Bergstø til NRK at det er helt naturlig at ressursene til en slik ekstrakvote som Sandberg har foreslått overfor bedriftene på Nordkyn-halvøya må hentes direkte fra trålerne, og ikke tas fra toppen slik regjeringa har foreslått.

- Vi må hente fisken fra der det er naturlig å hente den, nemlig fra de kvotene som allerede er ment for industrien i Mehamn, sier Lysbakken. Han utforder samtidig Jonas Gahr Støre i Ap og Trygve Slagsvold Vedum i SP til å forplikte seg til at denne fisken ikke skal tas fra kystflåten, men fra trålerne.

Fiskeriminister Per Sandberg avviser i sitt tilsvar SVs utstpill.
- Lysbakken har ingen kunnskap og ingen peiling på hva han snakker om, og dessverre så speiler dette også SV i Finnmark. Det er veldig trist at SV prøver å skape konflikt når noen prøver å skape arbeidsplasser i Finnmark. Det er snakk om mellom 30 og 50 arbeidsplasser dersom man lykkes. Men jeg registrerer at SV vil legge ned trålflåten, legge ned turistfisket, og stoppe etableringer av arbeidsplasser i Finnmark, sier Sandberg til NRK. 

Opprettet 10.08.2017 07:34. Sist oppdatert 10.08.2017 07:34

Kommenter via Facebook

Sjømatrådet ruller ut Sjømatrådet ruller i disse dager ut et nytt globalt markedsføringskonsept.

Sei for åtte mill Seien levert fersk utgjorde 1.190 tonn i kvantum og 8,2 mill kroner i verdi.

Tillater lys Fiskeridirektøren med melding.

Mindre torsk i NAFO Det blir 20 prosent mindre Newfoundland-torsk å fiske på neste år.

Åpnes for trål Åpning av et område på Leirdjupet, innenfor Fiskevernsonen rundt Svalbard, for fiske med torsketrål og snurrevad.

Åpning og stengning av områder Fiskeridirektøren åpner med øyeblikkelig virkning området nord for Bjørnøya, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, som er stengt for fiske med torsketrål og snurrevad.

Leppefisk for 6,7 mill Leppefisket startet opp i uke 31 med verdi på 7,2 mill kr andre uka av dette fisket, redusert til 6,7 mill kroner i uke 33.

Øker trålerkvoten Trålerne får fiske mer hyse i nord.

Må avtale før oppstart Ingen seinotfartøy må starte fisket uten leveringsavtale med kjøper!

Fjernet trål på Svalbard KV «Andenes» har vært på søppeloppdrag for Sysselmannen.

Kystvakten på fjellredning Kystvaktskipet KV Farm har vært på fjellredningstjeneste på Sørøya.

Lakserømming i Møre og Romsdal Meldinger rapporterte om forholdsvis stor fisk på avveie, og aktuelle anlegg ble bedt om å inspisere nøtene sine.

Må være registrert Som fritidsfisker må du registrere båten din i Småbåtregisteret hos Redningsselskapet eller i Skipsregistrene for å delta i fisket etter leppefisk.

- Husk journalkravet Fiskeridirektoratet minner om endringer i journalkravet i landingsforskriften, som ble endret 20. februar 2017. 

Endringer i sildefisket Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i fiske fra midnatt Fiskeridirektøren med melding.

Nytt oljefunn i Norskehavet Funnet er på mellom 25 og 50 millioner utvinnbare fat med olje.

Nye regler fra 1. juli Fra 1. juli trer krav om sikkerhetsstyringssystem for fartøy under 500 bruttotonn (bt) i kraft.

Øker uer-kvoten Økte kvoter i trålernes fiske etter uer i nord.

Stopp i makrellfiske Fiskeridirektøren med melding.

Nedtur for ørret Norge eksporterte 2900 tonn ørret for 236 millioner kroner i mai.

Reke-økning Norge eksporterte 842 tonn reker for 60 millioner kroner i mai.

Redusert ventetid Ettersom flere nå har tatt sin tobiskvote, vil ventetiden for utseiling etter lossing til mel/olje bli redusert med ett døgn. 

Tilrådning om tobis Fiskeridirektøren med melding.

Øker minstemålet Minstemålet på notfanget sei økes i området mellom 62°N og 66°33’N 

Ny pakkegrader til oppdrettsgigant Valgte Marel som leverandør til nyanlegg.

Bygde kassefabrikk Siden behovet bare ble større, bygde lakseslakteriet likegodt en isoporkassefabrikk.

Oppdrettsselskap vil kjøpe flyplass Bedriften som har millard-overskudd er ikke som alle andre. Nå vil de betale ut alle de andre eierne av flyplassen.

Fikk et år medlemskap gratis Markus J. Olaussen fra Helligvær ved Bodø er en godt fornøyd vinner. Han er en av de tre som er trukket ut som vinner av gratis årsmedlemskap i Fiskarlaget.

Føringstilskudd for kongsnegl Heretter vil det bli utbetalt en kroner per kilo i føringstilskudd for kongesnegl.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS