×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis

Vil utvikle eget bærekraft-merke

Norge vil følge andre sjømatnasjoners eksempel, og utarbeide sin egen bærekraftstandard for våre fiskerier.

Norge er fullt ut i stand til å selv avgjøre hva som er bærekraftig, og hva som ikke er det, mener FHF.  Foto: Henning Flusund

Fiskeri- og Havbruksnæringens forskningsfinansiering FHF lyser nå ut inntil 1,5 millioner NOK til utarbeidelse av bærekraftstandard for norske fiskerier.

- Norsk fangst av villfisk er i dag i stor utstrekning sertifisert etter miljøstandarden Marine Stewardship Council (MSC). Standarden har vist seg formålstjenlig i markedene, og til å være et relativt omforent uttrykk for beste praksis i internasjonal fiskeriforvaltning. Endringstempoet i MSC-standarden er imidlertid stort og standarden utsettes for sterkt press fra en lang rekke NGO’er med ulike agendaer og oppfatninger om hva som er bærekraftig fiskeriforvaltning, skriver FHF i en pressemelding

Ser mot vest
Ifølge meldingen ser FHF blant annet mot Canada og Island som eksempler på land som har satt sine egne standarder.

- Alaska Seafood Marketing Institute (ASMI) og Iceland Responsible Fisheries Management (IRFM) har demonstrert at det er mulig å utvikle regionale FAO-baserte standarder for Responsible Fisheries Management (RFM) og tilby praktiske og stabile sertifiseringsprogrammer som kan møte markedets behov for tredjeparts sertifisering av bærekraftig forvaltning.

Danner ramme
FHF mener den vellykkede opprettelsen og driften av disse regionale standardene kan representere en mulighet for norsk sjømatnæring. 

- Et rammeverk er opprettet for nasjonale RFM-programmer, som Norge kan benytte i utviklingen av en egen standard. Samtidig kan denne standarden bygges på et felles internasjonalt grunnlag med Alaska, Island og andre fremtidige interessenter, noe som muliggjør en fremtidig internasjonalisering og en «kritisk masse» som kan bli reelle alternativer for å sikre god dokumentasjon av bærekraftig forvaltning av fiskeriressursene, skriver FHF.

Utlyser midler
I arbeidet mot utvikling av en slik standard er det nødvendig med et grunnleggende FoU-arbeid, gjennomført av FoU-miljøer med rett kompetanse. På denne bakgrunn ønsker FHF å se på mulighetene for å utvikle en norsk FAO-basert standard for Responsible Fisheries Management (RFM), og lyser ut inntil 1,5 millioner i forskningsmidler til prosjektet.

På forsiden nå