Kyst og Fjord

Vinner kontrakter i øst

Utstyrsleverandøren Rapp Marine er strålende fornøyd med å ha tegnet hele sju utstyrskontrakter til russiske nybygg i løpet av det siste året. 

Neste generasjon russiske fiskefartøyer er både designet og utstyrt av norske selskaper.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

- Rapp Marine har samarbeidet med russiske fiskere siden sovjettiden. Nå er vi stolte av å kunngjøre at vi i løpet av ett år har inngått kontrakter om levering av komplett dekkmaskineri til SYV nye fiskefartøyer i Russland, sier en meget fornøyd Rapp Marine-selger Tor Idar Øye i en pressemelding.

- Vi er veldig glade for å kunngjøre vår nye kontrakt til Russland for levering til fire fabrikktrålere. Dette er fire leveranser til en og samme kunde, Murmanseld2, sier Tor Idar Øye. Kontrakten ble signert sist sommer. Det er LCS Leningrad Shipyard «Pella» i St. Petersburg, Russland som skal bygge de fire fabrikk-skipene og designer er Cramaco AS i Tromsø.

- Cramaco har lang erfaring i det russiske markedet, og vi er meget takknemlige for at Rapp Marine etter tidligere år med flere leveranser til både designer og eier, nå igjen er valgt som leverandør til deres nybygg.
- Spennende nyheter for denne leveransen er at hovedvinsjene er skreddersydd med ny kapasitet, bekrefter Tor Idar Øye.
Tre identiske fartøyer

I tillegg til Murmanseld2-kontrakten denne sommeren annonserte Rapp Marine i juli 2016 leveranse av komplett dekkmaskineri til tre identiske russiske fartøy for tråling, snurrevad og snurping. Eier er VI Lenin Collective Farm Fishing og det russiske verftet Yantar JSC. ble valgt for konstruksjon og bygging.
Skipskompetanse AS står for kvalitetsdesignen av disse tre moderne og effektive SK-3101R-fartøyene.
- Lanseringsseremonien til den første av de tre fartøyene finner sted allerede i denne uken på Shipyard Yantar i Kaliningrad, bekrefter Tor Idar Øye.

Rapp Marine har lang erfaring med sine installasjoner på mer enn 1500 fartøyer over hele verden.
- Våre kunder stiler store krav til service- og vedlikehold av utstyret. Dette er et svært viktig salgsargument når det konkurreres om nye prosjekter, sier Tor Idar Øye. Selskapet er representert med omfattende virksomhet i USA og Storbritannia, samt et service- og agentnettverk i alle relevante regioner.
- Med de nye russiske kontraktene vil Rapp Marine utstyr installeres på tre fiskefartøyer bygget på Yantar Shipyard og fire som Pella Shipyard påbegynner byggingen av om kort tid, tilføyer Tor Idar Øye som snart er på tur til Russland igjen.
- Rapp Marines portefølje av ordrer for fiske og forskning vokser over hele verden, inkludert Russland, avslutter han.

Opprettet 16.11.2017 14:03. Sist oppdatert 16.11.2017 14:03

Kommenter via Facebook

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Røykla hele havna Hele havna i Honningsvåg ble røyklagt da en sjark begynte å brenne i natt.

Utseiling for havbrisling I forhold til kvotestørrelsen blir det kun anledning for ett fartøy å ta utseiling til fiske etter havbrisling.

Økte seikvoter i nord  Fiskeridirektøren har besluttet å øke torske- og seitrålernes maksimalkvoter i fisket etter sei nord for 62°N med 20 prosent.

Åpner nye fjordlinjer Fiskeridirektoratet har besluttet å åpne ytterligere et område innenfor fjordlinjen i Kvænangen - Reisafjorden - for fiske etter norsk vårgytende sild med not uavhengig av fartøylengde.

Bjørkavåg blir sittende Konsernsjef for Fiskeribladet, Gunnar Bjørkavåg, blir sittende, tross uheldige uttalelser.

Ingen sabotasje likevel Det var ingen sabotasjeaksjon mot Grieg Seafood i Repvåg. Det var to knuste lyspærer.

I gang med kveitegjenfangst Gjenfangst av 50 000 rømte kveiter er igangsatt på Bømlo. 100 er tatt så langt.

Nye priser på kveita Minsteprisene på kveite økes fra og med mandag 6. november.

Stengte felt i Troms Fiskeridirektøren stenger områdene på Grunnspildra, Reinfjorden og Ytre Kvænangen i Troms for fiske etter reke med trål.

Fem leppefisk-møter I løpet av november vil det bli kjørt fem evalueringsmøter om leppefisk.

Økte maksimalkvoter Fiskeridirektoratet har økt maksimalkvote for fartøy som fisker etter reker i Nordsjøen og Skagerrak.

Fritt fiske etter sei Fra og med 1. november var det fritt fiske for trålere som fisker etter sei i Nordsjøen og Skagerrak.

Nye priser til mel og olje Nye minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse øker fra og med kommende mandag.

Etterforskes etter forlis – Sank da jeg skulle slepe den til ei fjære, sa fisker Johnny Ingebrigtsen til ifinnmark.no.

Setter ny rekord Denne uken åpner en ny produksjonslinje ved BioMars fabrikk på Karmøy.

Berget av vanntett mobil Mannen som forliste i Moskenes kommune sent søndag, kan takke sin vanntette mobiltelefon for at han ble plukket opp såvidt raskt.

Sjømatrådet ruller ut Sjømatrådet ruller i disse dager ut et nytt globalt markedsføringskonsept.

Sei for åtte mill Seien levert fersk utgjorde 1.190 tonn i kvantum og 8,2 mill kroner i verdi.

Tillater lys Fiskeridirektøren med melding.

Mindre torsk i NAFO Det blir 20 prosent mindre Newfoundland-torsk å fiske på neste år.

Åpnes for trål Åpning av et område på Leirdjupet, innenfor Fiskevernsonen rundt Svalbard, for fiske med torsketrål og snurrevad.

Åpning og stengning av områder Fiskeridirektøren åpner med øyeblikkelig virkning området nord for Bjørnøya, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, som er stengt for fiske med torsketrål og snurrevad.

Leppefisk for 6,7 mill Leppefisket startet opp i uke 31 med verdi på 7,2 mill kr andre uka av dette fisket, redusert til 6,7 mill kroner i uke 33.

Øker trålerkvoten Trålerne får fiske mer hyse i nord.

Må avtale før oppstart Ingen seinotfartøy må starte fisket uten leveringsavtale med kjøper!

Fjernet trål på Svalbard KV «Andenes» har vært på søppeloppdrag for Sysselmannen.

Kystvakten på fjellredning Kystvaktskipet KV Farm har vært på fjellredningstjeneste på Sørøya.

Lakserømming i Møre og Romsdal Meldinger rapporterte om forholdsvis stor fisk på avveie, og aktuelle anlegg ble bedt om å inspisere nøtene sine.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS