Kyst og Fjord

Vinner kontrakter i øst

Utstyrsleverandøren Rapp Marine er strålende fornøyd med å ha tegnet hele sju utstyrskontrakter til russiske nybygg i løpet av det siste året. 

Neste generasjon russiske fiskefartøyer er både designet og utstyrt av norske selskaper.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

- Rapp Marine har samarbeidet med russiske fiskere siden sovjettiden. Nå er vi stolte av å kunngjøre at vi i løpet av ett år har inngått kontrakter om levering av komplett dekkmaskineri til SYV nye fiskefartøyer i Russland, sier en meget fornøyd Rapp Marine-selger Tor Idar Øye i en pressemelding.

- Vi er veldig glade for å kunngjøre vår nye kontrakt til Russland for levering til fire fabrikktrålere. Dette er fire leveranser til en og samme kunde, Murmanseld2, sier Tor Idar Øye. Kontrakten ble signert sist sommer. Det er LCS Leningrad Shipyard «Pella» i St. Petersburg, Russland som skal bygge de fire fabrikk-skipene og designer er Cramaco AS i Tromsø.

- Cramaco har lang erfaring i det russiske markedet, og vi er meget takknemlige for at Rapp Marine etter tidligere år med flere leveranser til både designer og eier, nå igjen er valgt som leverandør til deres nybygg.
- Spennende nyheter for denne leveransen er at hovedvinsjene er skreddersydd med ny kapasitet, bekrefter Tor Idar Øye.
Tre identiske fartøyer

I tillegg til Murmanseld2-kontrakten denne sommeren annonserte Rapp Marine i juli 2016 leveranse av komplett dekkmaskineri til tre identiske russiske fartøy for tråling, snurrevad og snurping. Eier er VI Lenin Collective Farm Fishing og det russiske verftet Yantar JSC. ble valgt for konstruksjon og bygging.
Skipskompetanse AS står for kvalitetsdesignen av disse tre moderne og effektive SK-3101R-fartøyene.
- Lanseringsseremonien til den første av de tre fartøyene finner sted allerede i denne uken på Shipyard Yantar i Kaliningrad, bekrefter Tor Idar Øye.

Rapp Marine har lang erfaring med sine installasjoner på mer enn 1500 fartøyer over hele verden.
- Våre kunder stiler store krav til service- og vedlikehold av utstyret. Dette er et svært viktig salgsargument når det konkurreres om nye prosjekter, sier Tor Idar Øye. Selskapet er representert med omfattende virksomhet i USA og Storbritannia, samt et service- og agentnettverk i alle relevante regioner.
- Med de nye russiske kontraktene vil Rapp Marine utstyr installeres på tre fiskefartøyer bygget på Yantar Shipyard og fire som Pella Shipyard påbegynner byggingen av om kort tid, tilføyer Tor Idar Øye som snart er på tur til Russland igjen.
- Rapp Marines portefølje av ordrer for fiske og forskning vokser over hele verden, inkludert Russland, avslutter han.

Opprettet 16.11.2017 14:03. Sist oppdatert 16.11.2017 14:03

Kommenter via Facebook

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

Møtte oljenæringen - Vi har en omfattende dialog med oljenæringen og håper dette skal bidra til et smidig og best mulig samarbeid mellom seismikk- og fiskeriinteresser. Det sier generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag.

Oppløftende prøvefiske ved settefiskanlegg Det ble ikke funnet rømt settefisk i Trøndelag og Møre og Romsdal etter drypprømming-kontroll.

Øker hysekvoten Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Økt pris for torsk Økning i minsteprisen for torsk og kongekrabbe - nedgang for sei.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS