Kyst og Fjord

Voldsom vekst for klippfisk

Eksporten av norsk klippfisk økte med hele 69 prosent i årets februarmåned.

Mer av kystens hvite gull på ved til produksjon.

Foto: Øystein Ingilæ
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Det ble eksportert 9.300 tonn klippfisk til en verdi av 386 millioner kroner i februar. Volumet økte med 69 prosent, mens verdien økte med 156 millioner kroner eller 68 prosent fra februar i fjor. Hittil i år er det eksportert 18.600 tonn klippfisk til en verdi av 795 millioner kroner. Dette er en økning i volum på 24 prosent, mens verdien økte med 152 millioner kroner eller 24 prosent. Brasil, Portugal og Den Dominikanske Republikk var våre viktigste markeder i februar, fremgår av en pressemelding fra Sjømatrådet.

- Det er volumvekst for både klippfisk av torsk og sei i februar, spesielt til Brasil. Så langt i år har det vært eksportert 41 prosent mer klippfisk til Brasil enn på samme tid i fjor. En svak utvikling av krona mot dollar er en faktor som spiller inn, sier fiskeriutsending i Brasil, Øystein Valanes i meldingen.

- Det er gledelig å se en økning i eksporten til Brasil. En sen påske og dermed senere forsendelser fra Norge, i tillegg til en forventet sterkere kjøpekraft og viktige avklaringer vedrørende markedsadgangen til Brasil er medvirkende årsaker til dette. I tillegg er lavere seipris til fisker og eksportør en viktig forklaringsfaktor, sier fiskeriutsending til Brasil, Øystein Valanes,

- De høye volumene til Brasil er også årsaken til at vi for første gang på en god stund ser at også prisen på klippfisk av sei øker, på samme måte som fersk og fryst sei har gjort de siste månedene, sier sjømatanalytiker Ingrid Kristine Pettersen. 

For saltfiskeksporten er bildet motsatt. I februar ble det eksportert 1.700 tonn saltfisk til en verdi av 87 millioner kroner. Volumet falt med 23 prosent mens verdien falt med 18 millioner kroner eller 17 prosent mot februar i fjor. Hittil i år er det eksportert 2500 tonn saltfisk til en verdi av 126 millioner kroner. Det er en nedgang i volum på 23 prosent mens verdien falt med 25 millioner kroner eller 17 prosent. Hellas, Portugal og Spania var våre viktigste markeder i februar.

- Også reduksjon i saltfiskeksporten er et resultat av en sein start på årets fiske. Vi ser en betydelig prisvekst spesielt på saltfisk av torsk. Samtidig er det en betydelig prisvekst også til fisker, noe som kan bidra til reduserte saltfiskvolumer, sier sjømatanalytiker Ingrid Kristine Pettersen.

Opprettet 05.03.2019 08:14. Sist oppdatert 05.03.2019 09:04

Kommenter via Facebook

Finner ikke lodde Ingen fangstbare mengder med lodde på Island.

Rømming i Øst-Lofoten I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS