×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Voldsom volumvekst i lakseeksporten

Lakseeksporten sto for 6,7 milliarder kroner i oktober. Det er en vekst på hele 14 prosent sammenlignet med oktober 2018.

Lakseeksporten økte med 14 prosent i oktober. Foto: Erik Jenssen

Månedstallene fra Norges Sjømatråd viser at Norge eksporterte 117 000 tonn laks for 6,7 milliarder kroner i oktober. Det er en volumøkning på 14 prosent og en verdiøkning på fire prosent eller 261 millioner kroner fra oktober i fjor. 

Volumet sender veksten opp
Hittil i år har Norge eksportert 922 000 tonn laks for 59 milliarder kroner. Det er en volumøkning på sju prosent, mens verdien økte med seks prosent som utgjøprller 3,2 milliarder kroner fra samme periode i fjor. Gjennomsnittsprisen for hel, fersk laks var i oktober måned 51,89 kroner per kilo mot 58,35 kroner i oktober i fjor. 

Polen og Frankrike var de største markedene for laks i oktober.

- Gode produksjonsforhold har gitt høyere produksjon enn forventet. Vi vet at Polen er et stort videreforedlingsmarked, og mye av fisken som går dit, går videre til konsum i andre markeder. Det er spesielt dollarmarkeder, som Asia, som har tatt størstedelen av eksportveksten. Noe av dette kan forklares av etterspørselen. Våre analyser viser at etterspørselsveksten etter laks globalt har vært størst i Kina. Samtidig har den norske krona svekket seg mer mot dollar enn mot euro, noe som forsterker denne effekten, sier Frank Isaksen, sjefsanalytiker i Norges sjømatråd.

Med fokus på muligheter for økt handel
- Oktobertallene bekrefter styrken i norsk-kinesisk sjømathandel. Så langt i år ser vi en vekst i sjømateksporten til Kina på 41 prosent i verdi og 15 prosent målt i volum. Norsk laks vinner markedsandeler og tar en stadig større del av det kinesiske markedet. Samtidig er det spennende å se at satsingen på pelagiske arter vekker økt interesse for den norske makrellen, sier Victoria Braathen, Sjømatrådets fiskeriutsending til Kina. 

Stor økning i eksporten av norsk ørret
Også for ørreten ble oktober en solid måned. Norge eksporterte 6 700 tonn ørret for 375 millioner kroner i oktober. Det er en volumøkning på 46 prosent og en verdiøkning på 30 prosent eller 87 millioner fra oktober i fjor. 

Hittil i år har Norge eksportert 47 000 tonn ørret for 3 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 31 prosent og en verdiøkning på 25 prosent eller 600 millioner kroner fra samme periode i fjor. 

Hviterussland og USA kjøpte mest ørret fra Norge i oktober.

- Ørreten har de samme, gode vekstforholdene som laksen, som har resultert i litt mer fisk enn forventet tidligere i år. Vi ser en utjevning i produktsammensetningen, og bølgen med mye filetprodukter har blitt dreid over til eksport av mer hel fisk, sier Frank Isaksen, sjefsanalytiker i Norges sjømatråd.

På forsiden nå