Norge eksporterte sjømat for 13,3 milliarder kroner i januar. Høy laksepris og fortsatt svak krone gir en økning i verdi på 640 millioner kroner, eller 5 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

Men ser man på volum, utgjør den samlede sjømateksporten på 184 000 en nedgang på 15 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

- Kvotereduksjonene på torsk, sild og makrell begynner nå for alvor å merkes på eksportvolumet, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Christian Chramer.

Han viser til at kvotekuttene på både sild og torsk gir økt kamp om råstoffet og lavere tilførsel til markedene.

Eksporten av fersk torsk falt med sju prosent målt i volum, til 3 506 tonn. Verdien utgjorde 229 millioner kroner, noe som utgjør en nedgang på tre prosent målt mot fjorårets januarmåned. Tallene hjelpes av oppdrettstorsk, som utgjorde en drøy fjerdedel av Norges torskeeksport i januar.